DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:06 | 19/10/2018 (GMT+7)
.
Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên

Đầu tư đồng bộ, phát huy vai trò

08:15 | 09/01/2018
Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, có khả năng đóng góp đáng kể cho sự phát triển xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, cần có những chính sách tạo cơ hội để lực lượng này phát triển về mọi mặt, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tham dự Hội nghị về xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ tổ chức chiều 8.1.

Tạo bước đột phá về chính sách

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới, bên cạnh sửa Luật Thanh niên, cần có thay đổi mạnh mẽ, căn bản công tác thanh niên, công tác Đoàn. Không chỉ chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thanh niên, mà còn phải tập hợp, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ dấn thân, sáng tạo. Bên cạnh đó, có cơ chế để thanh niên là nòng cốt, tiên phong đưa đất nước vượt lên.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới phong trào thanh niên và có chính sách nhằm xây dựng, phát triển thanh niên. Năm 2005, Quốc hội đã ban hành Luật Thanh niên, sau đó Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam (giai đoạn 2011 - 2020) và nhiều đề án cũng ra đời. Trong đó Luật Thanh niên được triển khai những năm qua đã đạt được thành tựu to lớn trong các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo, lao động việc làm, vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần...

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho rằng, để tận dụng và phát huy vai trò của thanh niên, chính bản thân họ cũng cần được tạo cơ hội để phát triển. Có thể xác định mục đích của Luật Thanh niên trong giai đoạn hiện nay trước hết và chủ yếu là để phát triển thanh niên, tạo tiền đề cho sự đóng góp của thanh niên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều này cũng phù hợp với xu thế chung của thời đại khi bộ chỉ số phát triển thanh niên đã được xây dựng trên phạm vi toàn cầu, khu vực (ASEAN) và kể cả Việt Nam. Nhiều quốc gia có Luật Thanh niên hoặc chính sách thanh niên quốc gia đều hướng các chính sách, pháp luật này đến mục đích phát triển thanh niên.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, chính sách phát triển thanh niên là để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, cần có cơ chế đặc thù để tạo bước đột phá về chính sách phát triển thanh niên; đồng thời, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả chính sách này ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Quan tâm đến thanh niên dân tộc thiểu số

Trong 53 dân tộc thiểu số, có 3,7 triệu thanh niên, chiếm 30,6% tổng số đồng bào dân tộc thiểu số, và 15,1% tổng số thanh niên toàn quốc. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: Đây là con số không lớn, nhưng hầu hết ở vùng sâu, vùng xa, khó khăn, nhiều vấn đề cần giải quyết. Đáng chú ý, qua điều tra tới từng thôn, xã, tỷ lệ thanh niên dân tộc thiểu số 15 tuổi trở lên không biết đọc, viết chiếm 20,8%; tỷ lệ qua đào tạo là 6,2%, trong đó đại học 1,7%, 10 dân tộc thiểu số chưa có người nào tốt nghiệp đại học. Số thanh niên dân tộc thiểu số xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động có xu hướng tăng, phức tạp, đặc biệt các tỉnh biên giới; đơn cử tỉnh Cao Bằng có lúc có 19 nghìn người xuất cảnh...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chia sẻ, tiếp xúc, trò chuyện với thanh niên dân tộc thiểu số, các em mong muốn được học tập và có việc làm. Năm 2018, Ủy ban Dân tộc sẽ trình chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế đặc thù với con em dân tộc thiểu số trong tuyển dụng; bên cạnh đó, có ý kiến chính thức đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, để thanh niên dân tộc thiểu số có thể vay vốn khi họ vẫn sống cùng gia đình.

Thanh niên dân tộc thiểu số là bộ phận của thanh niên Việt Nam, đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt với các tỉnh miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Nhận thức được vai trò ấy, Luật Thanh niên có một điều về chính sách với thanh niên dân tộc thiểu số. Chính phủ đã ban hành các chính sách với thanh niên dân tộc thiểu số, được lồng ghép trong các chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung vào các lĩnh vực: Chính sách đào tạo, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm; y tế, hôn nhân gia đình; chính sách về văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí và phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, qua giám sát của Hội đồng Dân tộc, trong giáo dục - đào tạo còn tồn tại khác biệt trong cơ hội đi học, cơ hội đi học của thanh niên dân tộc thiểu số thấp hơn so với dân tộc Kinh, chủ yếu do điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Thanh niên dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm ổn định. Chăm sóc y tế, sức khỏe, thể chất còn hạn chế so với thanh niên dân tộc Kinh và các nước trong khu vực, ảnh hưởng chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, cần xây dựng hệ thống chính sách với thanh niên dân tộc thiểu số. Thanh niên mỗi dân tộc có điều kiện khác nhau, trình độ dân trí, khó khăn cũng khác nhau, cần nghiên cứu để xây dựng chính sách đặc thù với thanh niên ở mỗi dân tộc cụ thể.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Ngô Thị Minh cho rằng: Cần phát triển bồi dưỡng nhân tài về mọi mặt cho thanh niên, đặc biệt với thanh niên vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay đào tạo nghề là mảng trống với vùng dân tộc thiểu số. Trường nội trú, bán trú, dự bị đại học ổn, nhưng đào tạo nghề cần được quan tâm hơn nữa...

Thảo Nguyên
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang