DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:56 | 22/10/2018 (GMT+7)
.

Bế mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội Khóa XV

12:13 | 07/12/2017
Phát biểu tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ năm HĐND TP Hà Nội khóa XV chiều nay (6.12), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định Kỳ họp thứ năm HĐND TP khóa XV đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra với tinh thần đổi, trách nhiệm với cử tri và nhân dân Thủ đô.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy trong phiên khai mạc, HĐND TP đã thảo luận và quyết nghị Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2018, với tinh thần rất đổi mới, thông qua 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc phân cấp cho cơ sở, gắn với bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ.


Cũng trong Kỳ họp này, với sự đổi mới trong công tác điều hành, sự chỉ đạo thực hiện nghiêm túc của UBND TP và các Ban của HĐND TP, với quyết tâm cao, HĐND TP cũng đã quyết định thông qua 16 nghị quyết quan trọng theo quy định của Luật. Những nghị quyết được ban hành là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để TP sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của TP.

Cũng trong Kỳ họp này, HĐND TP thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành cho thôi làm đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Độ do chuyển công tác; miễn nhiệm 1 ủy viên UBND TP do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TP. Tại kỳ họp, HĐND cũng đã dành 1 ngày chất vấn, và ngay sau Kỳ họp này, HĐND TP sẽ có một nghị quyết chuyên đề riêng về vấn đề chất vấn.

Ngay sau Kỳ họp này, HĐND TP trân trọng đề nghị các đại biểu và các tổ đại biểu HĐND TP báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND TP, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn TP để kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả. Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, gần dân hơn, sát dân hơn và sâu sát với cơ sở nhiều hơn; thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử trí, phát hiện sớm vấn đề và hoạt động hiệu quả hơn”, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc nói, và cũng đề nghị: UBND TP, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đề cao trách nhiệm trước Nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

P.L
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang