DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:13 | 13/11/2018 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Sửa luật hay hướng dẫn thi hành?

07:37 | 06/12/2017
Sau hơn 3 năm thi hành Luật Đất đai năm 2013, nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện đã bộc lộ rõ. Đặc biệt là khâu ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, chưa cụ thể, có điểm chưa phù hợp với thực tiễn và xung đột với Luật Đất đai, các luật liên quan. Vì vậy, vấn đề sửa đổi Luật Đất đai lại một lần nữa được đặt ra.

Tại Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai mới đây do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, Luật ban hành đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý và sử dụng đất cũng như tạo điều kiện triển khai thực hiện tốt… Tuy nhiên, việc thi hành luật vẫn còn một số hạn chế, như: Nguồn lực đất đai chưa thực sự được khai thác, phát huy hiệu quả. Nhiều nơi, dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa vào sử dụng, chậm tiến độ, lãng phí; Khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ lệ lớn hơn 70%... Nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống pháp luật chưa thật hoàn thiện, còn chồng chéo, không thống nhất trong quy định của pháp luật liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đất thầu. Một số nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và một số nội dung phát sinh mới pháp luật chưa có quy định điều chỉnh nên khó khăn cho khâu tổ chức thi hành.

Ngay trong quá trình thực thi, UBND TP Hồ Chí Minh có kiến nghị cho rằng một số nội dung chưa thống nhất, đồng bộ về mặt nhận thức và áp dụng, việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm. Không chỉ vậy, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đầu tư và xây dựng không ổn định, sửa đổi, bổ sung nhiều lần; trong khi cơ sở pháp lý để giải quyết hồ sơ lại phải dựa trên nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Bộ luật Dân sự…

Cũng tại hội thảo, Tổng cục Quản lý đất đai đề xuất 10 nhóm nội dung dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung trong luật cụ thể là: Người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giá đất; chế độ sử dụng đất; quyền và nghĩa vụ sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất đai.
Các chuyên gia đều cho rằng, những vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai vẫn còn nhiều. Nếu không kịp thời điều chỉnh những bất cập này sẽ ảnh hưởng xấu đến các nhóm đối tượng như nông dân, doanh nghiệp, người dân tộc thiểu số, lao động trẻ, phụ nữ và chính sách pháp luật…

Rõ ràng văn bản hướng dẫn không được hoàn thiện, bổ sung kịp thời sẽ làm suy giảm hiệu lực của Luật Đất đai mới. Tính cấp thiết hiện nay không phải là sửa luật mà là hoàn thiện văn bản hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc sửa luật là bước tiếp theo vì Luật Đất đai là đạo luật lớn; liên quan đến quyền lợi thiết thân của đơn vị, doanh nghiệp và người dân; luôn biến động mạnh theo cơ chế thị trường. Vì vậy, việc sửa luật không thể vội vã mà phải gắn chặt chẽ với quá trình thực thi và tổng kết hướng dẫn thi hành.

Thanh Hà
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang