DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 21:42 | 15/11/2018 (GMT+7)
.

Bàn bạc, quyết nghị những vấn đề quan trọng của Thủ đô

11:55 | 04/12/2017
Theo Thường trực HĐND TP, tại kỳ họp thứ 5 lần này, HĐND TP sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình về nhiều lĩnh vực công tác thực hiện trong năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; công tác phòng chống tham nhũng; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”...

Thông qua 5 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề

Ngoài ra, HĐND TP cũng sẽ xem xét báo cáo của Ủy ban MTTQ Thành phố tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện xã hội vào các báo cáo, tờ trình của UBND Thành phố; báo cáo của Thường trực HĐND Thành phố về thực hiện nhiệm vụ được HĐND Thành phố ủy quyền phê duyệt chủ trương đầu tư tự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND Thành phố; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5; Báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố; kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa XV; kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa tại phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố về việc thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và việc quản lý hồ nước khu vực nội thành trên địa bàn thành phố Hà Nội …


Đáng chú ý, HĐND TP dự kiến xem xét thông qua 5 nghị quyết thường kỳ, 11 nghị quyết chuyên đề và thực hiện công tác nhân sự. Cụ thể:
(1) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 của Thành phố.
(2) Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 của thành phố Hà Nội.
(3) Nghị quyết ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội.
(4) Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (hoàn chỉnh); phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội và bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
(5) Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.
(6) Nghị quyết thông qua đồ án “Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000”.
(7) Nghị quyết về đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017.
(8) Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018.
(9) Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện Đề án ”Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”.
(10) Nghị quyết về cơ chế, chính sách và một số cơ chế, chính sách khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố, gồm:
- Quy định về việc cấp thẻ BHYT cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo.
- Mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của Thành phố Hà Nội theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.
- Quy định nội dung chi và mức chi cụ thể đối với công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.
- Xây dựng và ban hành định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện khám, chữa bệnh và chăm sóc người bệnh tâm thần tại Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương.
- Một số cơ chế, chính sách, nội dung chi, định mức chi khác.
(11) Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
(12) Nghị quyết về quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố.
(13) Nghị quyết về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và quy định về thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới.
(14) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
(15) Nghị quyết về quy định giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn Thành phố thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
(16) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngoài ra, còn các nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

Chất vấn với tiêu chí theo đến tận cùng vấn đề

Tại kỳ họp này, với quyết tâm sẽ theo đến tận cùng vấn đề, đồng thời thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” HĐND Thành phố sẽ tiếp tục dành trọn 01 ngày để tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của Chủ tọa tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2,3, 4 HĐND; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, phiên giải trình của HĐND Thành phố từ năm 2016 đến nay và việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri. Phiên chất vấn này là dịp để đánh giá những chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố và các cơ quan liên quan từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo quy định tại kỳ họp thường kỳ HĐND Thành phố giữa năm 2018.

Trong phiên chất vấn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND Thành phố dự và trực tiếp trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu; bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã cũng sẽ phải giải trình, trả lời về các nội dung có liên quan trên địa bàn. Cuối buổi chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND Thành phố sẽ báo cáo trước HĐND Thành phố về giải trình một số nội dung chất vấn, các vấn đề mà dư luận và cử tri quan tâm, về các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới của Thành phố.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong 1 ngày (6.12.2017) và được truyền trực tiếp trên sóng Đài PTTH Hà Nội và Kênh Truyền hình Quốc hội.

Bàn về những nội dung được cử tri quan tâm

Trước đó, về công tác chuẩn bị cho kỳ họp, nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ sớm thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm. Đặc biệt, nhiều nội dung trình tại kỳ họp thứ 5 có tính chất quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống dân sinh, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong thời gian trước mắt và lâu dài. Các nội dung đã được Thường trực HĐND, UBND chỉ đạo chuẩn bị nghiêm túc, đúng luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của UBND với các ban HĐND. Các ban HĐND cũng đã chủ động tổ chức khảo sát, thu thập thông tin phục vụ công tác thẩm tra.

Ngoài các nội dung trọng tâm thường xuyên, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018, tại kỳ họp này còn nhấn mạnh những chủ trương lớn, có tác động quan trọng tới sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô như: Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; về bổ sung danh mục công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; về điều chỉnh Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; thông qua đồ án “Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000”; việc cấp thẻ BHYT cho người bị bệnh phong và người thuộc hộ cận nghèo...

Các nội dung về ngân sách có nhiều, bên cạnh việc thực hiện theo các quy định mới của pháp luật, các Thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành thì còn đảm bảo cho quá trình thực hiện nhiều chính sách an ninh xã hội; chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn; phân chia giữa các cấp ngân sách một cách rõ ràng, lành mạnh, đúng quy định, phù hợp với điều kiện của địa phương; giúp cho quá trình triển khai các chủ trương, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội được đảm bảo.

Chương trình kỳ họp được dự kiến sắp xếp khoa học, phù hợp về nội dung, dự kiến diễn ra trong thời gian 03 ngày. Trong đó, HĐND Thành phố dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung xem xét, Nghị quyết. Riêng phiên khai mạc (được truyền hình trực tiếp) đã bố trí dành thời gian để các đại biểu thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội. Đối với các báo cáo, tờ trình được trình bày tại hội trường đều được thống nhất trình bày tóm tắt, ngắn gọn; phát biểu của các đại biểu cũng sẽ được chủ tọa điều  hành đảm bảo cô đọng, đi thẳng vào nội dung, nếu phát biểu quá thời gian, chủ tọa nhắc nhở và ngắt lời.

 

P.L
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang