DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:24 | 16/12/2018 (GMT+7)
.

An Giang: Thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế

23:24 | 14/11/2017

Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Quyết định số 1600/2016 và Quyết định số 1980/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 161/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Những năm qua, công tác xây dựng NTM đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, nhiều xã mức độ đạt tiêu chí NTM tăng. Hiện, toàn tỉnh có 21/119 xã đạt chuẩn NTM; 15 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 49 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt 12,39 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí… Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ và phân tán; chất lượng nông sản hàng hóa thấp, sức cạnh tranh kém; thu hút đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn còn hạn chế; tổ chức lại sản xuất theo quy mô lớn, hàng hóa và theo chuỗi giá trị chậm…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết đề nghị Văn phòng điều phối tham mưu Ban Chỉ đạo tiếp tục có giải pháp tập trung giữ vững, duy trì và nâng chất đối với các xã đã đạt chuẩn NTM; quan tâm các xã đã được công nhận nhưng giảm tiêu chí, nợ tiêu chí; tập trung thực hiện các tiêu chí không cần vốn, đặc biệt là những tiêu chí đạt thấp; hỗ trợ các địa phương đánh giá mức độ đạt tiêu chí NTM.

VŨ HÙNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang