DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:24 | 16/12/2018 (GMT+7)
.

Cà Mau: Phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp

23:24 | 14/11/2017
Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2017 tại UBND huyện Phú Tân.

Theo đánh giá, trong 10 tháng qua, KT - XH của huyện giữ đà tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt khá so với kế hoạch. Trong đó, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 87,6% kế hoạch; công tác trồng rừng sau khai thác đạt 100% kế hoạch; thu NSNN đạt 30,5 tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng; giáo dục đạt nhiều kết quả quan trọng… Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 0,2 triệu USD, bằng 15% kế hoạch; tình hình sản xuất còn gặp khó khăn, sản lượng khai thác giảm; tiến độ thực hiện xây dựng NTM chậm; việc quản lý quy hoạch, xây dựng thiếu chặt chẽ…

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị huyện có những giải pháp cụ thể khắc phục khó khăn, hạn chế để đạt các chỉ tiêu đã đề ra; quan tâm phát triển diện tích nuôi tôm công nghiệp; thực hiện tốt việc hỗ trợ khai thác theo Nghị định 67; đẩy mạnh công thương nghiệp để tăng nguồn thu ngân sách cho huyện. Đồng thời, tăng cường đầu tư XDCB, thực hiện tốt việc quyết toán sau khi công trình hoàn thành.

KHẢ THANH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang