DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:39 | 18/11/2018 (GMT+7)
.

Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách

07:35 | 14/11/2017
Các quyết sách kịp thời của HĐND tỉnh Ninh Bình đã góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề an sinh xã hội của địa phương. Kinh nghiệm cho thấy, quá trình xây dựng và ban hành chính sách, cần thực hiện nghiêm việc khảo sát, đánh giá tình hình, lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp. Phải đặc biệt quan tâm bảo đảm nguồn lực khi triển khai thực hiện.

Nhiều quyết sách kịp thời

Các ban HĐND tỉnh cần chủ động tham gia ngay từ đầu xây dựng dự thảo nghị quyết, sử dụng tốt nhất dữ liệu có được trong suốt quá trình giám sát, khảo sát để phục vụ công tác thẩm tra. Quá trình thẩm tra, những vấn đề chưa thống nhất, chưa sát với tình hình thực tế địa phương, hoặc tính khả thi không cao thì ban nhấn mạnh trong báo cáo thẩm tra để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét trước khi quyết định.
Cần đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ của các đại biểu HĐND tỉnh trong thảo luận, tranh luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp. Các đại biểu phải sâu sát, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong dân; nghiên cứu kỹ tài liệu kỳ họp để nhận định và đánh giá đúng những nội dung được đặt ra trước khi biểu quyết thông qua nghị quyết.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Bùi Mai Hoa

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua 5 kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông qua 69 nghị quyết, trong đó có 12 nghị quyết liên quan đến những vấn đề dân sinh bức xúc, an sinh xã hội của tỉnh. Đó là chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến. Mục đích nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa với sản phẩm có lợi thế, gắn kết thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế bền vững, dựa trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực và sản phẩm đột phá, hiệu quả cao; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất tiên tiến, bền vững.

Chính sách về học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ sinh hoạt phí đối với học sinh hệ chuyên của Trường THPT Lương Văn Tụy, nhằm động viên, thu hút học sinh giỏi của tỉnh, nhất là học sinh giỏi các huyện, thành phố ở xa trường dự thi và vào học, tạo nguồn tuyển sinh chất lượng cao là điều kiện quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của địa phương.

Đó là chính sách hỗ trợ lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi xuất khẩu lao động nhằm góp phần giảm nghèo bền vững, tạo nguồn vốn đầu tư cho xã hội. Chính sách xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; xây dựng kết cấu hạ tầng KT - XH phù hợp, với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị; góp phần xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững…

Nhìn chung, các nghị quyết chuyên đề đã cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của tỉnh và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Nhiều nghị quyết mang tính đột phá, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu, xóa đói, giảm nghèo bền vững, tạo tiền đề để Ninh Bình phát triển mạnh và vững chắc trong sự nghiệp đổi mới. Chính vì vậy, vị thế, vai trò, uy tín của HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên.

Đại biểu thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Ninh Bình Ảnh: Minh Dung

Bảo đảm nguồn lực

Thực tiễn hoạt động cho thấy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả ban hành nghị quyết chuyên đề, nhất là quyết sách liên quan đến những vấn đề dân sinh bức xúc, an sinh xã hội, trước hết phải làm tốt việc lựa chọn, xác định nội dung của nghị quyết trên cơ sở ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; qua hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND để lựa chọn vấn đề cần thiết phải ban hành nghị quyết và đưa vào kế hoạch tổ chức các kỳ họp hàng năm. Việc lựa chọn để HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết phải được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự thống nhất cao và trên cơ sở yêu cầu thực tiễn địa phương, được cấp ủy đồng tình...

Quá trình xây dựng và ban hành chính sách cần thực hiện nghiêm việc khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình KT - XH, các vấn đề liên quan đến nội dung của dự thảo nghị quyết và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động trực tiếp. Phải đặc biệt quan tâm bảo đảm nguồn lực khi triển khai thực hiện chính sách. Các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra trong nghị quyết phải cụ thể, rõ ràng, để khi triển khai, đánh giá kết quả thực hiện thuận lợi. Mục tiêu đặt ra không phải là để kỳ họp thông qua nghị quyết dễ dàng, mà là tác động của nghị quyết tới cuộc sống thế nào. Điều hành của Chủ tọa và những nội dung cần tập trung để đại biểu HĐND tỉnh xem xét trong thảo luận và quyết định cũng góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nghị quyết khi được thông qua.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban giám sát tình hình thực hiện, cán bộ theo dõi việc triển khai nghị quyết, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Khi cần thiết, đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh đã ban hành.

Bùi Mai Hoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang