DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:15 | 25/09/2018 (GMT+7)
.
Giám sát hoạt động HĐND cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc

Tháo gỡ khó khăn sau thời gian dài ngắt quãng

08:05 | 13/11/2017
Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức giám sát hoạt động của HĐND cấp huyện trên địa bàn. Đợt giám sát đã giúp đánh giá được hoạt động của HĐND cấp huyện sau thời gian dài thí điểm không tổ chức HĐND, nắm bắt thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện một số luật mới, và kịp thời tháo gỡ, giúp HĐND các huyện, thành, thị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Nỗ lực hoạt động

Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đối với HĐND 9 huyện, thành, thị trên địa bàn cho thấy, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND cấp huyện đã nỗ lực hoạt động và đạt kết quả nhất định. Điển hình là chất lượng kỳ họp từng bước được nâng lên, việc thực hiện các chức năng quyết định, giám sát, đại diện bảo đảm theo quy định. Đại biểu HĐND đã từng bước làm tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển KT - XH của địa phương.


Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc giám sát tình hình hoạt động của HĐND TP Vĩnh Yên
Ảnh: Kim Ly

Hoạt động của Thường trực, các ban HĐND cấp huyện thường xuyên đổi mới về phương thức thực hiện, chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng được nâng cao; công tác tiếp dân, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm; tiếp tục đổi mới và nâng cao hoạt động TXCT của đại biểu HĐND. Việc thực hiện chức năng giám sát của Thường trực, các ban HĐND cấp huyện đã bám sát nghị quyết của HĐND về chương trình giám sát hàng năm; phương thức giám sát thường xuyên đổi mới, gắn giám sát chuyên đề, kết hợp giám sát trực tiếp với giám sát thông qua báo cáo. Vai trò hoạt động của HĐND cấp huyện được nhân dân tin tưởng.

Chưa kiện toàn tổ chức, nhân sự

  Hoạt động TXCT thường chỉ được tổ chức trước và sau kỳ họp, TXCT theo chuyên đề, theo lĩnh vực còn hạn chế; số lượng, thành phần cử tri tham gia chưa nhiều, còn tình trạng cử tri đại diện. Phương pháp TXCT chưa linh hoạt, cách thức trình bày nội dung của một số đại biểu thiếu sinh động, chưa thực sự lôi cuốn; một số đại biểu chưa chuẩn bị kỹ nội dung báo cáo với cử tri. Việc tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cũng còn hạn chế, có nội dung không rõ, trùng lặp và chưa thống nhất. Đặc biệt, một số HĐND cấp huyện chưa tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; hoặc đã thực hiện nhưng chưa ban hành nghị quyết theo quy định.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, nhưng HĐND cấp huyện hoạt động trong điều kiện thời gian đầu triển khai các quy định mới, đặc biệt sau thời gian gian dài thí điểm không tổ chức HĐND huyện, nên vẫn gặp không ít tồn tại, hạn chế. Về công tác tổ chức, sau hơn 1 năm, HĐND một số huyện, thành, thị chưa được kiện toàn các chức danh đầy đủ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có huyện còn thiếu Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, như thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Tam Đảo; một số huyện, các Phó Trưởng ban đều hoạt động kiêm nhiệm. Một số đại biểu HĐND cấp huyện chưa có điều kiện nắm bắt thông tin về tình hình KT - XH, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trình độ, kỹ năng hạn chế, nên gặp khó khăn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số đại biểu kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND, nhất là công tác chuẩn bị kỳ họp, hoạt động thẩm tra, giám sát… chủ yếu do các đại biểu chuyên trách thực hiện.

Mặc dù đã được Thường trực HĐND cấp huyện quan tâm, tuy nhiên công tác chuẩn bị kỳ họp một số nơi còn chậm, lúng túng khi thực hiện theo quy định của các luật mới ban hành. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan liên quan trong hoạt động của HĐND, nhất là trong chuẩn bị nội dung kỳ họp chưa chặt chẽ: Hồ sơ kỳ họp còn thiếu, chậm; tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết chuẩn bị chưa kỹ, bổ sung nội dung muộn… Tài liệu gửi muộn nên đại biểu không có nhiều thời gian nghiên cứu. Kỳ họp của HĐND một số địa phương còn dành nhiều thời gian đọc báo cáo, thời gian dành cho thảo luận, chất vấn ít. Một số báo cáo thẩm tra của các ban HĐND cấp huyện chung chung, xuôi chiều, tính phản biện chưa cao. Hoạt động giám sát tại kỳ họp mang tính hình thức, chất vấn, trả lời chất vấn rất hạn chế, ý kiến thảo luận chung chung, cơ bản đồng ý với cơ quan trình. Một số nghị quyết của HĐND cấp huyện ban hành chưa tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Kết luận sau giám sát của Thường trực, các ban HĐND của một số huyện còn chung chung, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến, kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên, nghiêm túc.

Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc kiến nghị cấp ủy quan tâm lãnh đạo việc kiện toàn tổ chức, nhân sự của HĐND cấp mình, nhất là bảo đảm số lượng, chất lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách đối với lãnh đạo HĐND và các ban của HĐND. Đối với HĐND cấp huyện, cần thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định, trong đó chú ý một số nội dung mà đến nay chưa làm được, như: Giám sát tại kỳ họp, chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Thường trực HĐND phát huy tốt vai trò điều hòa, phối hợp, nhất là trong hoạt động thẩm tra, giám sát.

Nguyễn Trang
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang