DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:15 | 25/09/2018 (GMT+7)
.
Khiếu nại, tố cáo về đất đai

Chuyện kéo dài

07:51 | 12/11/2017
Trong Báo cáo của Chính phủ trình QH tại Kỳ họp thứ Tư này cũng như báo cáo tại nhiều kỳ họp trước liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, một trong những điểm chung là số đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai bao giờ cũng chiếm tỷ lệ cao nhất. Nhiều ý kiến cho rằng, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai dường như đã trở thành câu chuyện kéo dài.

Chưa hài hòa lợi ích

Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm đối với việc lập quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch đối với các quy hoạch đô thị và quy hoạch có liên quan, nhất là quy hoạch đầu tư các dự án hạ tầng và dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại các địa phương. Đồng thời, cương quyết thu hồi các dự án treo không đủ điều kiện, không bảo đảm năng lực trong đầu tư các dự án và thực hiện các dự án theo quy hoạch.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)

Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 dù được đánh giá là giảm so với năm 2016 nhưng tỷ lệ đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai chiếm 60,4%. Đây là tỷ lệ khá lớn. Đi sâu phân tích, nhiều ĐBQH chỉ rõ, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ cao là do còn thiếu tính nhất quán trong chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển KT - XH. Một số chính sách, pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn, thiếu tính ổn định; chưa bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước, doanh nghiệp trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

Từ các trường hợp khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) cho rằng, không ít trường hợp khiếu nại, tố cáo có nguyên nhân bắt nguồn từ công tác lập quy hoạch còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc lập quy hoạch chưa thể hiện được sự công khai. Điều đáng nói là việc triển khai thực hiện quy hoạch ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, song không ít trường hợp người dân lại bị đặt bên ngoài công tác lập quy hoạch. Thực tế, nhiều quy hoạch bị treo hàng chục năm trời. Nhiều hộ dân ở vùng dự án quy hoạch không được sửa chữa, xây dựng nhà cửa trong thời gian dài, “đi cũng dở mà ở cũng không xong”.

Hạn chế, bất cập về chính sách đất đai cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến khiếu nại tố cáo. ĐBQH Âu Thị Mai (Tuyên Quang) cho rằng, chính sách, pháp luật về đất đai, nhất là quy định về khung giá đền bù, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong từng thời kỳ, từng giai đoạn vừa qua đã có nhiều thay đổi. Một số nội dung không thống nhất, việc áp dụng còn cứng nhắc chưa bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người bị thu hồi đất nên khi thực hiện có nhiều vướng mắc, tích lũy lâu dần gây nên bức xúc trong nhân dân. 

Công khai, minh bạch quy hoạch đầu tư

Đất đai luôn là lĩnh vực nhạy cảm và làm phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo. Bởi ở đó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, liên quan đến nơi ở, đến sinh kế và việc làm của họ. Điều mà cử tri và dư luận quan tâm là tại sao, năm nào cũng có nhận diện, đánh giá nhưng tình hình khiếu nại, tố cáo của người dân đối với lĩnh vực này vẫn chiếm tỷ lệ cao, việc giải quyết vẫn chuyển biến chậm?

Để giảm tỷ lệ khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, cũng như không làm phát sinh các điểm nóng, nhiều ý kiến cho rằng, các cấp, các ngành phải xử lý dứt điểm đơn ngay từ khi tiếp nhận. Cùng với đó, Chính phủ cần siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước về đất đai, rà soát loại bỏ các quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất. Đồng thời, công khai, minh bạch về quy hoạch đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất. Tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo tồn đọng liên quan. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo đảm sự minh bạch, Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả, tránh những khiếu nại, tố cáo không đáng có.

Cử tri mong rằng, ngoài việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, trước hết cần xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương khi không thực hiện nghiêm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để xảy ra điểm nóng. Có như vậy, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai luôn chiếm tỷ lệ cao mới không còn là chuyện kéo dài muôn thuở.

Song Hà
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang