DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:12 | 20/09/2018 (GMT+7)
.
Phú Thọ:

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ

01:07 | 13/10/2017

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh về kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 tại Sở Y tế, Sở GD - ĐT. Theo báo cáo, năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Sở  Y tế đã tinh giản 35 biên chế; rà soát, sắp xếp kiện toàn tổ chức các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn; Sở GD - ĐT đã giải quyết tinh giản 12 biên chế; sáp nhập 15 trung tâm trực thuộc với 8 trung tâm nghề cấp huyện thành 13 trung tâm, bàn giao về cấp huyện; giải thể 1 trường và bàn giao 3 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú cấp THCS về UBND huyện để tránh trùng lặp chức năng quản lý.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phạm Xuân Khai đề nghị các sở tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án và có giải pháp thực hiện sát với điều kiện cụ thể của từng ngành. Trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ đạt số lượng và có chất lượng chuyên môn; cân đối cơ cấu đội ngũ theo từng môn học trên cơ sở số lớp, học sinh từng trường và quy mô chung toàn tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng cán bộ của các đơn vị.

SƠN NGUYÊN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang