DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:13 | 19/08/2018 (GMT+7)
.
Quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND

Sớm ban hành quy chế mẫu

08:20 | 12/10/2017
Để thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN, đề nghị UBTVQH sớm ban hành Quy chế hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND cho phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; ban hành Quy chế mẫu về phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND các cấp.

Đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN của địa phương, việc giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp có vai trò quan trọng. Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các nội dung, vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh giải quyết hơn 100 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Những nội dung này chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách theo yêu cầu của các cơ quan trung ương; điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh, thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất... Việc giải quyết các vấn đề phát sinh bảo đảm kịp thời, trung thực, khách quan, đúng chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND; nội dung quyết định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với các quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thực tế địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên họp phiên thường kỳ tháng 9.2017 Ảnh: Lê Hùng

Thiếu thống nhất

Tuy nhiên, Luật Tổ chức chính quyền địa phương không quy định thẩm quyền quyết định những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh. Trong khi, Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2.4.2005 của UBTVQH Khóa XI có quy định về nhiệm vụ này nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật. Các luật, văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành chỉ quy định một số nhiệm vụ cụ thể của Thường trực HĐND. Pháp luật cũng chưa quy định cụ thể trình tự, thủ tục Thường trực HĐND xem xét, quyết định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Điều đó dẫn đến mỗi địa phương làm theo cách riêng của mình, chưa tạo sự đồng bộ, thống nhất. Việc báo cáo kết quả thực hiện cũng có sự khác nhau. Có tỉnh ban hành nghị quyết thông qua kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; có tỉnh thông qua kỳ họp HĐND bằng báo cáo kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Thẩm quyền của Thường trực HĐND được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau; một số văn bản quy định không thống nhất giữa thẩm quyền của HĐND và Thường trực HĐND (Luật Đầu tư công chỉ giao thẩm quyền cho HĐND, không giao thẩm quyền cho Thường trực HĐND; tại  Điều 91 không giao Chính phủ quy định chi tiết, nhưng Khoản 2, Điều 61 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015, Chính phủ quy định chi tiết Điều 91 Luật Đầu tư công là chưa thống nhất), dẫn đến nhiều nội dung về chủ trương đầu tư thuộc nhiệm vụ của HĐND theo luật, nhưng UBND tỉnh căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP không trình ra kỳ họp mà trình Thường trực HĐND tỉnh; hoặc có vấn đề UBND tỉnh trình xin ý kiến không thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND.

Do chưa có quy định về hồ sơ, thời gian xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND, nên một số vấn đề đòi hỏi phải có thời gian để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định, nhưng do công việc quá gấp không có thời gian để Thường trực HĐND xem xét kỹ lưỡng; có những vấn đề gần như để hợp thức; có hồ sơ trình xin ý kiến sơ sài, thiếu thông tin, nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng xem xét, quyết định của Thường trực HĐND.

Cần quy định cụ thể

 Việc xem xét, quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp nhiều; một số nội dung phức tạp phải tổ chức khảo sát, tham vấn ý kiến chuyên gia. Tuy nhiên, đội ngũ tham mưu, giúp việc, phục vụ của Văn phòng HĐND theo Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27.5.2016 của Chính phủ chưa phù hợp, chưa đáp ứng được yêu cầu. Đề nghị UBTVQH có ý kiến đề nghị Chính phủ sớm xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27.5.2016 cho phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Để thống nhất giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND bảo đảm theo quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH, bảo đảm QP - AN của từng địa phương; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về thẩm quyền của Thường trực HĐND, đề nghị UBTVQH sớm ban hành Quy chế hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND thay thế Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2.4.2005 của UBTVQH Khóa XI cho phù hợp với quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Trong đó, cần quy định rõ: Thẩm quyền, phạm vi, nội dung giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND của Thường trực HĐND tỉnh. Trình tự, thủ tục, hồ sơ, thời gian giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND theo tính chất vấn đề, tránh kéo dài, bảo đảm kịp thời và tăng hiệu quả công việc. Đồng thời, bảo đảm đủ thời gian cần thiết cho việc nghiên cứu, thẩm tra, tổ chức khảo sát khi cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Quy định rõ trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện thẩm tra của các ban HĐND tỉnh và xem xét, quyết định của Thường trực HĐND tỉnh; nội dung, hồ sơ, thủ tục trình Thường trực HĐND, bảo đảm quy định về thẩm quyền và các thông tin cần thiết liên quan để xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, UBTVQH sớm ban hành Quy chế mẫu về phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND các cấp trong giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; cho ý kiến để Chính phủ rà soát các nghị định, điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ những nội dung chưa phù hợp với luật, hoặc luật đã giao nhưng chưa cụ thể hóa trong nghị định để tạo sự thống nhất, đồng bộ, để HĐND, Thường trực HĐND thực hiện kịp thời.

Lê Trọng Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang