DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:04 | 18/07/2018 (GMT+7)
.
Theo dòng sự kiện

Hành động của Quốc hội

08:19 | 12/10/2017
Sáng qua, 11.10, Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII đã bế mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Ban Chấp hành Trung ương đã dành trọn vẹn một ngày để thảo luận về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xác định rõ, đây là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Tư tưởng nhất quán đối với nhiệm vụ này cũng được Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao là: phải đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 6, chỉ ít ngày nữa, tại Kỳ họp thứ 4, QH Khóa XIV, QH cũng sẽ tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016. Quyết tâm chính trị đã có và đang thôi thúc hơn bao giờ hết. Thực tiễn những bất cập, hạn chế gây cản trở tiến trình cải cách và ngọn nguồn sâu xa của những hạn chế ấy là gì cũng đã được Đoàn giám sát của QH rà soát, đánh giá trong gần 1 năm qua.

Có thể nói rằng, những chủ trương, đường hướng được Trung ương tiếp tục khẳng định và đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị lần này chính là nền tảng cho việc tiến hành những cải cách sâu rộng hơn, toàn diện hơn về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Ở trung tâm của tiến trình này, QH có đủ công cụ, động lực để hiện thực hóa chủ trương, đường hướng và quyết tâm của Trung ương Đảng, tạo ra sự thay đổi về chất trong cơ cấu, tổ chức và phương thức vận hành của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Bắt đầu với việc, rà soát toàn bộ các đạo luật về tổ chức bộ máy và các đạo luật chuyên ngành, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng về cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm các cơ quan trong tổ chức bộ máy nhà nước vận hành theo đúng nguyên tắc phân công, phối hợp và có sự kiểm soát chặt chẽ trong việc thực hiện quyền lực của Nhà nước. Các cục, vụ, đơn vị thuộc tổng cục, các phòng thuộc vụ, các cơ quan, tổ chức thuộc “cơ cấu mềm”… đã “tăng chóng mặt” trong gần 2 nhiệm kỳ vừa qua, QH không thể tự mình dẹp bỏ nhưng phải yêu cầu đích danh người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ tự rà soát. Cơ quan, tổ chức nào có thể dẹp bỏ; cơ quan, tổ chức nào có thể tinh gọn, sáp nhập với các đơn vị khác. Phải kiên quyết “dọn dẹp” và sắp xếp lại trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao để bảo đảm hiệu suất hoạt động tối đa của bộ máy, con người. Và kết quả thực hiện phải được xem là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ tín nhiệm của người được QH bầu hoặc phê chuẩn. “Tổ chức, bộ máy của bộ, ngành anh, địa phương anh còn cồng kềnh, “hành là chính”, còn “đẻ” ra những quy định nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp… thì không thể nói là anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đứng đầu”. Nhấn mạnh điều này, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cũng cho rằng, chế tài đối với người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải rõ, nếu QH “châm chước”, chỉ nói trách nhiệm người đứng đầu chung chung thì câu chuyện “nói đến tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế thì ai cũng đồng ý nhưng đụng đến cơ quan mình, đơn vị mình thì ai cũng xin thêm” sẽ khó mà lay chuyển được.

Cùng với đó là các Ủy ban của QH, đặc biệt là Ủy ban Pháp luật phải “cảnh giác” hơn, kiên quyết hơn trong việc thẩm tra các dự án luật chuyên ngành có quy định về chức năng, nhiệm vụ để tránh tạo kẽ hở thành lập cơ quan, tổ chức mới. Về nguyên tắc, cơ quan của QH không có trách nhiệm thẩm tra các dự thảo nghị định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và dự thảo nghị định riêng về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này. Nhưng có lẽ, tới đây, các cơ quan của QH cũng phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn, không để “lọt” các quy định mang tính mềm dẻo, linh hoạt được xuất hiện trong các nghị định này. “Đã nói đến hành chính là phải chốt cứng, không thể ai thích thế nào thì vận dụng thế đó được”, TS Trần Du Lịch, nguyên Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh nói.

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị - dù rất khó khăn, phức tạp nhưng ở thời điểm hiện nay, chúng ta đã có nền tảng để quyết liệt thực hiện sứ mệnh này!

Nguyễn Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang