DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:22 | 23/09/2018 (GMT+7)
.

Hà Tĩnh: Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng

23:17 | 11/10/2017
Giám sát chuyên đề về tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tại Sở KH - ĐT và một số sở, ngành liên quan, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Giai đoạn 2011 - 2017, việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ các quy định về pháp luật, khung pháp lý về đầu tư công cơ bản bảo đảm thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh; từng bước khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán.

Từ năm 2011 đến nay, các đơn vị đã thực hiện thẩm định phê duyệt 583 dự án, với tổng mức đầu tư 21.733 tỷ đồng… Tuy nhiên, nguồn vốn từ NSNN còn thấp so với nhu cầu đầu tư các công trình; XHH đầu tư còn hạn chế; công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được quan tâm đúng mức...

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng: Để triển khai thực hiện đúng các quy định của Luật Đầu tư công, cần cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; xây dựng lộ trình thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thanh toán khối lượng hoàn thành, chuyển tiếp gắn với việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn ở các cấp ngân sách; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

KHÁNH AN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang