DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:22 | 23/09/2018 (GMT+7)
.

An Giang: Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại Kỳ họp thứ 6

23:17 | 11/10/2017
Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa IX.

Theo đó, ngoài xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH năm 2017 và nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2018, HĐND tỉnh sẽ cho ý kiến và thông qua các tờ trình của UBND tỉnh về: Phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN tỉnh năm 2016; phương án phân bổ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý năm 2018; phê chuẩn dự toán thu, chi NSNN tỉnh năm 2018; tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2018; quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B và trọng điểm nhóm C sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020... Bên cạnh đó, kỳ họp cũng sẽ xem xét các tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh và một số báo cáo chuyên đề về thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn.

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu tất cả các báo cáo, tờ trình phải bảo đảm đúng trình tự, thủ tục quy định; các báo cáo cần đi sâu phân tích những nội dung trọng tâm, nêu thực trạng với số liệu cụ thể, phân tích nguyên nhân, đề xuất chính sách, giải pháp để khắc phục.

Dự kiến, kỳ họp diễn ra ngày 7 - 8.12.

VŨ HÙNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang