DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:28 | 19/08/2018 (GMT+7)
.

H. Thanh Liêm, Hà Nam: Xử lý trốn sơ tuyển nghĩa vụ quân sự chưa triệt để

23:17 | 11/10/2017
Ban Pháp chế HĐND huyện đã giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại một số xã trên địa bàn.

Theo báo cáo, năm 2016 và 2017, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền Luật; ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch và các văn bản về công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương. UBND các xã đã triển khai thực hiện việc đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn. Công tác giao nhận quân hàng năm đều bảo đảm đủ quân số, chất lượng và trình độ... thiếu quyết liệt; việc xử lý công dân chống lại, trốn sơ tuyển, khám tuyển chưa triệt để, thiếu kiên quyết...

Đoàn giám sát đề nghị UBND các xã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm Luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

NGUYỄN NAM
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang