DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:04 | 18/07/2018 (GMT+7)
.
Quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành

07:50 | 11/10/2017
Để bảo đảm thực hiện đúng luật, đề nghị quy định cụ thể thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trong các văn bản của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định, nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.

Chặt chẽ, linh hoạt

Giữa hai kỳ họp HĐND, vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND phát sinh cần được xử lý ngay, nếu chờ đến kỳ họp thường kỳ của HĐND mới quyết định thì có thể sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu hoặc cơ hội để phát triển KT - XH của địa phương, hoặc không bảo đảm thời gian, như: Việc quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư hàng năm của địa phương trước khi UBND gửi Bộ KH - ĐT; phân bổ kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được Trung ương bổ sung; các hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, hoạt động khảo sát, giám sát…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Giàng Mạnh Nhà

Thời gian qua, hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng, trong đó việc xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm, bảo đảm kịp thời. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy KT - XH của địa phương phát triển.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã tổ chức 12 phiên họp định kỳ hàng tháng để xem xét, giải quyết 116 văn bản do UBND tỉnh trình. Việc xem xét các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND và UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ, giải quyết linh hoạt. Khi nhận được Tờ trình của UBND tỉnh, nếu vấn đề phát sinh có nội dung mang tính cấp thiết phải quyết định hoặc có ý kiến ngay, Thường trực HĐND tỉnh phân công một hoặc các ban HĐND tỉnh thẩm tra theo lĩnh vực ban phụ trách. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của ban, Văn phòng HĐND tỉnh sẽ lập phiếu xin ý kiến các thành viên Thường trực để tổng hợp trình Thường trực quyết định, không chờ phiên họp định kỳ của Thường trực. Như vậy sẽ kịp thời, không ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện chủ trương, chính sách và điều kiện phát triển KT - XH của địa phương.

Cũng có những vấn đề, Thường trực HĐND tỉnh phải tổ chức phiên họp gồm các thành viên Thường trực, lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh, đại diện thường trực UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để tham gia ý kiến trước khi quyết định.

Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai họp phiên thường kỳ thứ 14 Ảnh: Hoàng Linh
 
Chỉ cho ý kiến vấn đề thuộc thẩm quyền

Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND không có khoản nào quy định Thường trực HĐND được giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND giữa hai kỳ họp. Trong một số trường hợp, tại các văn bản hướng dẫn các luật khác có quy định Thường trực HĐND tỉnh được cho ý kiến đối với những nội dung trình của UBND, tuy nhiên rất nhiều trường hợp không quy định, Thường trực HĐND vẫn cho ý kiến thỏa thuận, đặc biệt cả việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và điều chỉnh tăng thu chi ngân sách địa phương, là không đúng thẩm quyền.

Yêu cầu đặt ra đối với việc đề nghị giải quyết các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh phải bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với các quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều kiện thực tế địa phương. UBND tỉnh chỉ xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND. Thường trực HĐND chỉ cho ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm thực hiện đúng luật, đề nghị cần quy định cụ thể thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp trong các văn bản của Trung ương, tạo cơ sở pháp lý để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, UBTVQH sớm ban hành Quy chế hoạt động của HĐND, trong đó cần quy định về thẩm quyền, trình tự quyết định các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Không xem xét những nội dung không bảo đảm

Theo quy định, ban của HĐND tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập thể, do đó các nội dung, quyết định của ban phải thông qua tập thể ban. Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc thẩm tra các văn bản phát sinh giữa 2 kỳ họp chủ yếu do Trưởng ban, Phó Trưởng ban chuyên trách của các ban HĐND thực hiện, ít tổ chức họp ban để lấy ý kiến thống nhất các thành viên ban trước khi báo cáo Thường trực HĐND, nên có lúc báo cáo đề xuất chưa phải là ý kiến tập thể.

Bên cạnh đó, một số vấn đề UBND tỉnh trình gần với thời gian chuẩn bị kỳ họp, có thể đưa ra quyết định tại kỳ họp nhưng vẫn xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh để thỏa thuận; hồ sơ có lúc chưa đầy đủ, thiếu thông tin; việc giải trình vấn đề của các cơ quan liên quan nhiều khi chưa đủ sức thuyết phục đã ảnh hưởng đến chất lượng kiến nghị của các ban HĐND đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Khắc phục những bất cập này, căn cứ vào nội dung UBND trình, Thường trực HĐND chủ động phân công cho các ban HĐND thẩm tra theo lĩnh vực của từng ban. Quy trình thẩm tra phải tuân thủ đúng trình tự, nội dung, các bước theo quy định, (có thể xây dựng ban hành quy trình để làm căn cứ thực hiện). Trên cơ sở kết quả thẩm tra, đề xuất của các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến. Đặc biệt, nội dung, hồ sơ, thủ tục trình phải đúng quy định về thẩm quyền, bảo đảm các thông tin cần thiết liên quan để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định, Thường trực HĐND tỉnh không xem xét, cho ý kiến những nội dung trình không bảo đảm hồ sơ, thủ tục.

Giàng Mạnh Nhà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang