DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:29 | 24/09/2018 (GMT+7)
.

Tạo động lực để ngành y đổi mới và phát triển

08:17 | 10/10/2017
Đánh giá cao việc Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII bàn về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội BÙI SỸ LỢI khẳng định, điều này không những thể hiện sự quan tâm của toàn bộ hệ thống chính trị mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng trong việc bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của mỗi người dân Việt Nam. Việc Trung ương bàn và ra được Nghị quyết về vấn đề này sẽ tạo động lực để ngành y tế tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tình hình mới.

Thể hiện trách nhiệm đối với sức khỏe của người dân

- Trong chương trình của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII có bàn về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ông đánh giá như thế nào về sự quan tâm của Đảng đối với lĩnh vực liên quan đến hơn 90 triệu người Việt Nam này?

Việc ban hành Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo động lực để ngành y tế tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tình hình mới

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi

- Tôi đánh giá cao việc Hội nghị Trung ương lần này đưa ra bàn về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây không những thể hiện sự quan tâm đến việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của toàn bộ hệ thống chính trị với công tác này mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng trong việc bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của mỗi người dân Việt Nam.

Thực tế cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân (Khóa VII) và các nghị quyết của Đảng trong thời gian vừa qua đã tạo ra chuyển biến lớn về đường lối, chủ trương, chính sách đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân (CSSKND), tạo động lực để ngành y tế tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Một số nội dung của nghị quyết chuyên đề nêu trên đến nay vẫn còn giá trị, đã và đang tiếp tục được thực hiện, đem lại các kết quả tích cực. Tuy nhiên, do ban hành cách đây 25 năm nên nhiều nội dung mới chưa được đề cập, một số cần phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với xu thế thế giới và tình hình mới trong nước. Thực tế, chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn với khả năng chi trả cao, mô hình bệnh tật có sự thay đổi cơ bản. Nhiều yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đang gia tăng như biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, lối sống...

Tình hình trên đây đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển nhanh, bền vững lĩnh vực y tế, dân số.

- Ghi nhận những kết quả đạt được, song cũng cần thấy rằng, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã bộc lộ không ít yếu kém, thậm chí để xảy ra một số sự việc, sự cố gây bức xúc xã hội, như nạn phong bao, phong bì, thuốc kém chất lượng, nhóm lợi ích…?

- Trong thời gian vừa qua, ngành y tế đã thực sự rất cố gắng và làm được rất nhiều việc, đạt được nhiều thành tích quan trọng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, như điều mà Trung ương đã chỉ ra, đó là vẫn còn xảy ra một số sự việc, sự cố gây bức xúc xã hội..., làm ảnh hưởng không tốt đến những thành quả mà ngành y tế đạt được. Với tính chất công việc phải chịu nhiều áp lực và phải làm dâu trăm họ nên chắc chắn khó có thể vừa lòng tất cả đối tượng.


Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại hội trường 
Ảnh: quochoi.vn

Ban hành Nghị quyết là cần thiết và cấp thiết

- Đâu là nguyên nhân của những bất cập nêu trên, thưa ông?

- Nói một cách khái quát, những bất cập nói trên xuất phát từ các nguyên nhân về cơ chế, nhân lực và tài chính. Đơn cử, một số cán bộ y tế chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, chưa nhận thức được vai trò là người cung cấp dịch vụ; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh của một số cán bộ y tế còn hạn chế; năng lực quản trị bệnh viện chưa bảo đảm.

Mặc dù trong thời gian gần đây y tế cơ sở, y tế dự phòng đã được coi trọng, nhưng chưa có những hành động thiết thực để coi đây là vấn đề gốc, căn bản của công tác CSSKND. Đây chính là yếu tố căn bản gây quá tải bệnh viện, tạo áp lực cho các cán bộ y tế trong CSSKND và dẫn đến những hành xử không đúng mực của các y, bác sĩ. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu bác sĩ giỏi cũng như cán bộ có kỹ năng tốt để vận hành trang thiết bị y tế, đặc biệt là ở tuyến huyện và tuyến xã nên đã gây ra những sự cố đáng tiếc trong thời gian vừa qua.

Ngoài ra, chúng ta cũng chưa quan tâm và thực hiện đầy đủ quan điểm đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển, nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe còn thấp do ngân sách nhà nước còn hạn chế. Trong khi đó lại thực hiện cơ chế tự chủ bệnh viện công lập làm cho các bệnh viện phải chịu áp lực trong cân đối thu chi và bảo đảm tiền lương cho cán bộ công nhân viên, nên các bệnh viện đã tìm mọi cách để tăng thu. Việc đấu thầu thuốc một số nơi chưa được thực hiện tập trung, dẫn đến chất lượng thuốc không bảo đảm và thống nhất.

- Ngay trong phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gợi mở về việc Trung ương cần bàn và ra Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

- Việc Trung ương bàn và ra Nghị quyết là rất cần thiết, thậm chí là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, quan trọng hơn hết thảy là thực hiện sao cho có hiệu quả trong cả hệ thống chính trị. Việc ban hành Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo động lực để ngành y tế tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và phát triển, từng bước đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong tình hình mới thông qua 9 nhiệm vụ cụ thể. Đó là tăng cường bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nâng cao năng lực phòng chống dịch, bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục căn bản tình trạng quá tải bệnh viện. Đẩy mạnh phát triển ngành dược và thiết bị y tế. Phát triển nhân lực và khoa học. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Đổi mới mạnh mẽ tài chính y tế. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

- Xin cảm ơn ông!

Anh Phương thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang