DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:46 | 20/07/2018 (GMT+7)
.
Tích hợp giám sát các chuyên đề

Tiết kiệm, hiệu quả hơn

08:39 | 14/09/2017
Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum, tuy chưa có tiền lệ và còn những hạn chế nhất định nhưng việc tích hợp nhiều chuyên đề giám sát trong cùng một thời điểm, trên cùng một địa bàn là phù hợp, thể hiện tinh thần đổi mới và đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của Thường trực HĐND nói riêng và HĐND tỉnh nói chung nên cần tiếp tục duy trì, phát huy trong thời gian tới.

Từ chủ trương và cách làm phù hợp

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã họp và thống nhất một số nguyên tắc cơ bản. Trong đó, nhấn mạnh việc kết hợp các cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh trên cùng một địa bàn, trong cùng một thời điểm, hạn chế giám sát đơn lẻ; mỗi huyện, thành phố có tối đa 2 cuộc giám sát của HĐND, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh/năm; hạn chế giám sát trực tiếp tại các địa phương, đơn vị vào các tháng 6, 7, 11 và 12 hàng năm, trừ nhiệm vụ đột xuất hoặc có yêu cầu của cấp trên.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét kế hoạch giám sát của Thường trực, các ban HĐND tỉnh và chỉ đạo xây dựng phương án tích hợp 5 chuyên đề vào 1 đợt giám sát, thực hiện trên cùng 1 địa bàn, trong cùng 1 thời điểm, thông báo cụ thể để các địa phương, đơn vị biết, triển khai thực hiện. Cụ thể, từ ngày 18.4 - 30.5.2017, Đoàn giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh giám sát 5 chuyên đề; mỗi tuần làm việc 2 ngày/huyện, xã; giám sát trực tiếp tại một số huyện và thành phố Kon Tum. Căn cứ yêu cầu của chuyên đề giám sát, Thường trực và các ban HĐND tỉnh sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan; thời gian tối đa 1 buổi/đơn vị.


Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum họp triển khai việc tích hợp giám sát nhiều chuyên đề
Ảnh: H. Hiển

Đầu giờ buổi sáng ngày đầu tiên làm việc tại các địa phương, Đoàn giám sát làm việc với đại diện lãnh đạo UBND và một số cơ quan liên quan của huyện, thành phố để quán triệt mục đích, yêu cầu và một số nội dung cần lưu ý trong quá trình Đoàn giám sát tại địa phương. Sau đó, Đoàn giám sát làm việc với tập thể lãnh đạo và đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, có đại diện lãnh đạo và một số phòng, ban của huyện liên quan trực tiếp đến các chuyên đề giám sát cùng dự để nghe báo cáo tóm tắt 5 chuyên đề. Qua đó, thành viên Đoàn giám sát nêu và trao đổi với lãnh đạo cấp xã về những vấn đề cần được thông tin, làm rõ thêm. Cùng thời gian này, một số thành viên của Đoàn giám sát xuống buôn, làng để nắm tình hình thực tế, nếu có vấn đề nổi lên thì thông tin cho Trưởng đoàn để trao đổi ngay trong buổi làm việc.

Sau khi làm việc với các xã theo từng chuyên đề, từng Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban của huyện, thành phố có liên quan để đi sâu phân tích, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện chuyên đề ở từng địa phương. Trưởng đoàn giám sát từng chuyên đề đánh giá tóm tắt những mặt đã làm được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và những vấn đề các địa phương, đơn vị cần quan tâm, có giải pháp để chuyên đề giám sát được triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết thúc đợt giám sát ở cấp huyện và các sở, ngành, Đoàn giám sát tổng hợp, dự thảo báo cáo kết quả giám sát, kết luận giám sát gửi lấy ý kiến tham gia của các thành viên trước khi làm việc chung 1 lần với UBND tỉnh, các sở, ngành và các huyện, thành phố; không họp riêng từng Đoàn với các đối tượng bị giám sát để thông qua báo cáo kết quả hoặc kết luận giám sát.

Hiệu quả hơn

 Việc tích hợp nhiều chuyên đề đã giúp thành viên của Đoàn giám sát nắm bắt được tình hình triển khai thực hiện ở nhiều chuyên đề trong 1 đợt giám sát. Từ đó, có thêm thông tin phục vụ cho công tác và tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.

Việc tích hợp các cuộc giám sát chuyên đề đã đạt kết quả bước đầu, được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đánh giá tốt. Xác định nguyên tắc trước khi xây dựng kế hoạch giám sát đã giúp cho hoạt động giám sát của HĐND được thực hiện đồng bộ, thống nhất; các địa phương, đơn vị chịu sự giám sát có điều kiện chuẩn bị chu đáo hơn, vì không ở vào thời kỳ cao điểm triển khai nhiệm vụ chính trị; việc điều hòa hoạt động giám sát của Thường trực và các ban của HĐND tỉnh được thuận lợi hơn.

So với kế hoạch ban đầu đã giảm thời gian làm việc chính thức hơn 1 tháng. So với quy định, giảm 7 lần làm việc với UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố được giám sát, nhưng chất lượng giám sát vẫn bảo đảm do tăng đầu mối làm việc và tính đại diện cao của địa bàn được lựa chọn giám sát cho từng chuyên đề. Địa bàn giám sát các chuyên đề của Thường trực HĐND có 2/3 địa phương trong vùng dự án; tương tự, của Ban Kinh tế - Ngân sách là 3 huyện có tỷ lệ độ che phủ của rừng cao nhất tỉnh… Đồng thời, tiết kiệm được khá lớn thời gian làm việc và chi phí cho cả chủ thể giám sát và các địa phương, đơn vị chịu sự giám sát. Riêng kinh phí của HĐND tỉnh đã tiết kiệm khoảng 50% so với trước đây.

Bảo đảm tính đại diện cao nhất

Để phát huy kết quả đạt được trong việc tích hợp giám sát các chuyên đề,  Thường trực và các ban của HĐND tỉnh cần nghiên cứu kỹ, nắm thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời khi quyết định chọn địa bàn và đối tượng chịu sự giám sát sao cho từng chuyên đề phải bảo đảm tính đại diện cao nhất. Không phải xã, phường nào cũng giống nhau, vì vậy cần tăng thời gian giám sát ở cấp xã ít nhất 1 ngày để việc khảo sát, nắm tình hình thực tế được nhiều hơn. Từ đó, mở rộng và nâng cao hơn tính thuyết phục của các đánh giá, kiến nghị, kết luận giám sát.

Ngoài ra, các thành viên của Đoàn giám sát cần tập trung nghiên cứu, khảo sát và nắm chắc tình hình thực tế, tích cực tham gia ý kiến tại các buổi làm việc trực tiếp với các địa phương, đơn vị để nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát. Các đơn vị chịu sự giám sát phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch giám sát; cung cấp đầy đủ thông tin, xây dựng báo cáo theo đúng đề cương, gửi đúng thời gian theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

HẢI HIỂN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang