DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:04 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Kon Tum: Sẽ xem xét Đề án đầu tư phát triển, chế biến cây dược liệu

22:15 | 13/09/2017
Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung và thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XI.

Hội nghị đã thống nhất, ngoài các báo cáo trình tại kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo luật định, Kỳ họp sẽ xem xét 25 tờ trình dự thảo nghị quyết. Trong đó, có một số nội dung chuyên đề về: Đề án đầu tư phát triển, chế biến cây dược liệu trên địa bàn giai đoạn 2017 - 2020, định  hướng đến năm 2030; về sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu, giải pháp quy định tại Nghị quyết số 13/2010 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án “Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức tỉnh đến năm 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH của địa phương”; đổi tên thôn và thành lập các thôn thuộc xã Đăk Long, huyện Kon Plông; bổ sung bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn; quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn.

Dự kiến Kỳ họp tiến hành từ ngày 6 - 8.12.

HẢI HIỂN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang