DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:58 | 18/06/2018 (GMT+7)
.
Tuyên Quang:

Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát

22:50 | 12/09/2017

Thường trực HĐND tỉnh đã họp thông qua nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khóa XVIII và dự kiến nội dung chương trình giám sát của Thường trực, các ban HĐND tỉnh năm 2018. Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung chương trình Kỳ họp thứ 5. Tuy nhiên, một số đại biểu bày tỏ băn khoăn về các nội dung như: phân công thẩm tra các dự thảo nghị quyết, việc giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, một số nội dung quy định mức chi; việc sắp xếp chương trình kỳ họp; công tác phối hợp tuyên truyền trên báo chí…

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh sắp xếp lại chương trình cho phù hợp, UBND tỉnh chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các đơn vị HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho Kỳ họp thứ 5. Việc tổ chức phiên chất vấn tại kỳ họp cần được thực hiện theo đúng quy trình. Năm 2018, dự kiến Thường trực và các ban HĐND tỉnh sẽ tập trung giám sát vào 16 nội dung trên nhiều lĩnh vực. Để các cuộc giám sát đạt hiệu quả cao, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát. Văn phòng và các Ban HĐND cần rà soát nội dung giám sát, số cuộc giám sát để bảo đảm phù hợp, không bị chồng chéo, hạn chế sức ép đối với các địa phương, đơn vị khi thanh tra, kiểm tra, giám sát... Dự kiến, Kỳ họp thứ 5 được tổ chức 4 ngày (từ 4 - 7.12).

VĂN DŨNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang