DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:58 | 18/06/2018 (GMT+7)
.

Lào Cai: Nợ đọng từ thu thuế đất vẫn còn khá cao

23:03 | 11/09/2017
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát công tác quản lý nhà nước về việc cho thuê đất và việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, việc tuyên truyền chính sách pháp luật và hỗ trợ người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được ngành thuế chú trọng. Kết quả, năm 2016 tổng số thu tiền thuê đất đạt trên 124 tỷ đồng, bằng gần 160% kế hoạch tỉnh giao... Tuy nhiên, hiện nợ đọng từ thu thuế đất vẫn còn khá cao; một số dự án thuê đất, chưa nộp tiền thuê đất sau đó phá sản hoặc giải thể; một số dự án khó khăn về tài chính cũng dẫn đến nợ đọng thuế đất... Đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh đã được triển khai nghiêm túc quy định. Sở TN-MT đã tiến hành 30 cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng, đất đai. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Qua đó đã thu hồi đất đối với 4 tổ chức, diện tích thu hồi trên 832 nghìn mét vông đất...

Đoàn giám sát yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát số thu, số nợ đọng thuế thuê đất; quan tâm hơn đối với vấn đề lãng phí đất đai khi đơn vị đã có đầy đủ các thủ tục nhưng chưa đầu tư gây thất thu ngân sách nhà nước; theo dõi nợ đọng để có biện pháp thu hồi kịp thời...

HOÀNG LINH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang