DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:58 | 18/06/2018 (GMT+7)
.

Thanh Hóa: Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách hỗ trợ công tác giảm nghèo

23:03 | 11/09/2017
Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Quan Hóa, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận: Thời gian qua, huyện đã tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc khu vực II, khu vực III, thực hiện cấp tiền, hàng kịp thời, đúng đối tượng, đủ chính sách.

Trong các năm 2015-2016, huyện được hỗ trợ 2.650.780.000 đồng, cho 7.007 hộ, với 27.008 nhân khẩu. Năm 2017, huyện đã rà soát xong hộ nghèo, cận nghèo và đã có văn bản gửi Ban Dân tộc tỉnh trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2663 ngày 26.7.2017 về việc phê duyệt phân bố kinh phí thực hiện… Ghi nhận những kết quả đạt được của huyện, Đoàn đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu về chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo; tiếp tục làm tốt công tác rà soát hộ nghèo, đối tượng được thụ hưởng một cách chính xác, khách quan, đúng người, đúng đối tượng; lồng ghép với chính sách hỗ trợ sản xuất khác để phát huy hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện…

KHẮC CÔNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang