DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:07 | 19/07/2018 (GMT+7)
.
Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công khai để lắng nghe và giải quyết

08:03 | 10/09/2017
Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn từ năm 2016 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tăng cường đối thoại trực tiếp, công khai với công dân để lắng nghe và kịp thời giải quyết, hoặc chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết KNTC của công dân.

Chú trọng đối thoại trực tiếp

Từ năm 2016 đến nay, cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn đã tiếp nhận và xử lý 120 đơn khiếu nại, 128 đơn tố cáo. Trong đó, số vụ, việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết là 55; tố cáo là 52 (trong đó, có 9 đơn khiếu nại, 10 đơn tố cáo do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các sở, ngành). Kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy: Tổng số vụ, việc khiếu nại đã giải quyết là 50/55 vụ, việc (chiếm 91%); số vụ, việc tố cáo đã giải quyết là 44/52 vụ, việc (chiếm 85%). Số vụ, việc KNTC còn lại đang trong thời gian giải quyết theo quy định hoặc chuyển đến cơ quan điều tra xác minh làm rõ.

Theo ghi nhận của Đoàn giám sát, công tác giải quyết KNTC đã có những chuyển biến tích cực, tỷ lệ vụ việc KNTC được giải quyết cao; các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết KNTC bảo đảm thực hiện. Quá trình giải quyết khiếu nại, ngành hữu quan đã chú trọng đối thoại trực tiếp với công dân, kết hợp giữa vận động thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật; việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đúng quy định và tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện để bảo đảm các quyết định giải quyết được thực thi.

Nhìn chung, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn thời gian qua không diễn biến phức tạp, không phát sinh điểm nóng và không có tình trạng KNTC vượt cấp lên Trung ương; các vụ, việc phức tạp, kéo dài cơ bản đã được giải quyết dứt điểm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang ghi nhận.


Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại thành phố Bắc Kạn
Ảnh: D. Khánh

Chưa quan tâm đúng mức trách nhiệm người đứng đầu

 Hàng tháng, UBND các cấp phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh (đổi với cấp tỉnh), Thường trực và đại biểu HĐND tỉnh (đối với cấp huyện) tổ chức tiếp công dân theo định kỳ. Qua đó, kịp thời tiếp nhận, phối hợp và chỉ đạo giải quyết các KNTC, kiến nghị, của công dân, tạo sự thống nhất, đưa ra các giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Quá trình giải quyết, đã có sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp cơ sở.

Theo quy định, việc giải quyết đơn thư KNTC của công dân phải được thực hiện dưới hình thức ban hành quyết định hoặc kết luận nội dung vụ, việc. Tuy nhiên, bất cập được chỉ ra là còn có đơn vị mới chỉ giải quyết bằng hình thức ra thông báo nên chưa bảo đảm tính pháp lý cho công dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ sau khi được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Một số đơn vị, địa phương còn đùn đẩy trách nhiệm, chuyển đơn đến cơ quan, đơn vị không đúng thẩm quyền.

Một số vụ việc cơ quan có thẩm quyền chậm giải quyết đã được chỉ ra, nhất là vụ, việc tồn đọng, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm, như: Đơn khiếu nại của bà Lục Thị Mùi, trú quán thôn Bàn Ngù, xã Cao Trì, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; đơn của tập thể 5 hộ dân xã Thanh Mã, huyện Chợ Mới khiếu nại việc giải quyết tranh chấp đất rừng do UBND huyện Chợ Mới cấp trùng, chồng chéo giữa các hộ dân...

Theo các thành viên Đoàn giám sát, tình trạng công dân không đồng tình, tiếp tục KNTC được xác định do một số vụ, việc trong quá trình thẩm tra, xác minh, thu thập chứng cứ không đầy đủ, kết luận chưa thuyết phục hoặc trả lời thiếu thống nhất. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không chính đáng hoặc vượt quá quy định pháp luật; có những vụ, việc đã được giải quyết đúng quy định nhưng vì lợi ích cá nhân nên người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả giải quyết.

Cùng với khó khăn từ những bất cập, thường xuyên thay đổi và chưa phù hợp của cơ chế, chính sách liên quan… nguyên nhân chủ quan được chỉ ra là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc kiểm tra, đôn đốc giải quyết KNTC chưa thường xuyên, kịp thời, dẫn đến còn có vụ việc phức tạp, kéo dài hoặc chậm được giải quyết; còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy, kéo dài thời gian giải quyết. Mặt khác, trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và giải quyết tranh chấp, KNTC còn hạn chế, tinh thần trách nhiệm chưa cao. Công tác phối hợp tại một số cơ quan, đơn vị trong giải quyết KNTC của công dân còn chưa hiệu quả.

Tăng cường đối thoại, công khai

Kịp thời giải quyết những KNTC từ cấp cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và không để tình trạng KNTC vượt cấp, nội dung được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm là yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện tăng cường đối thoại trực tiếp, công khai với công dẫn để lắng nghe và kịp thời giải quyết, hoặc chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết KNTC của công dân. UBND các huyện, thành phố xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, tránh tình trạng KNTC vượt cấp.

Bên cạnh tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành liên quan, Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh việc UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng rà soát các quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện để tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị với các cơ quan trung ương xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương liên quan đến lĩnh vực có nhiều KNTC (lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chỉnh sách an sinh xã hội...). Đồng thời, xem xét có cơ chế phù hợp để giải quyết các vụ, việc còn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật.

VIỆT LONG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang