DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:03 | 25/05/2018 (GMT+7)
.

TP. Cao Bằng, Cao Bằng: Không có cán bộ nào bị xử lý kỷ luật

23:13 | 09/09/2017
Thường trực HĐND TP đã giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức và hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan QLNN và đơn vị sự nghiệp công lập tại Phòng Nội vụ TP.

Theo báo cáo, từ năm 2016 đến tháng 6.2017, Phòng Nội vụ đã tham mưu UBND TP tuyển dụng 1 công chức không qua thi tuyển; xét chuyển 2 công chức cấp xã thành công chức cấp huyện; điều động 19 công chức đến các vị trí chuyên môn phù hợp; bổ nhiệm lần đầu 9 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; tuyển dụng 68 viên chức, tiếp nhận 46 viên chức giáo viên chuyển vùng công tác từ các huyện về TP công tác. Trong gần 2 năm không có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nào vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật…

Đoàn giám sát đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện quy định về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; rà soát, sắp xếp lại các phòng, ban chuyên môn, tránh tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng tham mưu cho TP trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức...

BÙI TOÀN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang