DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:26 | 18/07/2018 (GMT+7)
.
Bắc Ninh:

Đổi mới, đa dạng hóa các chương trình truyền hình

22:53 | 13/08/2017

Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình (PT - TH) tỉnh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh ghi nhận: Đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Năm 2016, Đài PT - TH tỉnh đã tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Những tháng đầu năm 2017, đã sản xuất 1.086 chương trình thời sự, 421 tạp chí, chuyên mục, 400 chương trình văn nghệ, thể thao, giải trí, 12 chương trình sân chơi trên sóng truyền hình... Các nội dung tuyên truyền trên sóng phát thanh, Trang thông tin điện tử, Đặc san PT - TH bảo đảm đúng định hướng, tuyên truyền nhanh, kịp thời, có hiệu quả...

Đoàn giám sát đề nghị Đài PT - TH tỉnh đẩy mạnh kinh phí từ nguồn XHH để duy trì hiệu quả các chương trình PT - TH. Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới chất lượng, nội dung, đa dạng hóa các chương trình truyền hình sớm quy hoạch truyền hình Bắc Ninh trở thành kênh thông tin quan trọng đối với công chúng trong và ngoài tỉnh.

VIỆT LONG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang