DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:57 | 20/06/2018 (GMT+7)
.

Phát huy trách nhiệm đại biểu

08:23 | 13/08/2017
Theo ghi nhận của cử tri huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, thời gian gần đây, HĐND huyện đã từng bước làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, khi vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử được phát huy, nhiều kiến nghị của cử tri về giao thông xuống cấp, ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chế biến cá… đã được khắc phục, tạo sự tin tưởng trong nhân dân.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn

Để các quyết sách của HĐND thực sự đi vào cuộc sống, công tác giám sát việc triển khai, cụ thể hóa nghị quyết luôn được quan tâm hàng đầu. Trong các phiên họp thường kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện báo cáo tình hình triển khai và giải pháp thực hiện các công trình xây dựng giao thông nông thôn; báo cáo việc triển khai và giải pháp thực hiện đối với công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn huyện; cùng với công tác chăm lo gia đình chính sách, xây dựng nhà tình nghĩa… Làm rõ vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, để kịp thời đề ra biện pháp giải quyết.

Theo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Trường Giang, qua giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND huyện kịp thời định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm tạo cơ chế hợp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND huyện, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội Ngọc Hiển phát triển.

Để giám sát đạt kết quả, Thường trực HĐND huyện phân công và tham gia cùng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề về triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; hiệu quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp trên địa bàn. Khảo sát và kiểm tra hiệu quả các dự án đầu tư, hỗ trợ về nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp nuôi sò huyết tại ấp Dinh Cũ; Dự án nuôi cá kèo thâm canh tại ấp Doi Vàm (xã Tam Giang Tây); Dự án nuôi heo thương phẩm, nuôi sò huyết thương phẩm tại ấp Cái Mòi, nuôi tôm - cua kết hợp tại ấp Bà Hương, nuôi hàu lồng tại ấp Lạch Vàm (xã Đất Mũi); Dự án nuôi dê tại ấp Xẻo Bè và nuôi sò huyết tại ấp Cồn Cát (xã Viên An)...

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện giao Ban Pháp chế theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết đơn, thư yêu cầu, khiếu nại của công dân đã được Thường trực HĐND huyện tiếp nhận và có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền xử lý. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, nhắc nhở các tổ đại biểu HĐND huyện nâng cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo quy định, nhất là vai trò của tổ trưởng ở một số mặt công tác như tổ chức cho đại biểu TXCT, hoạt động giám sát của tổ... Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND huyện, đặc biệt là đại biểu trúng cử lần đầu, tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tham gia lớp tập huấn kỹ năng hoạt động HĐND do tỉnh tổ chức, tạo điều kiện trang bị phương tiện, thiết bị hỗ trợ đại biểu nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ được giao.


Khi vai trò, trách nhiệm của đại biểu được phát huy, nhiều kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ sớm được giải quyết
Ảnh: N. Hiền

Theo dõi sát sao

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Lý Hoàng Tiến cho biết, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết của HĐND huyện thành kế hoạch, chương trình công tác. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân. Các hoạt động đối thoại doanh nghiệp, tiếp công dân, phát phiếu lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng đối với quá trình quản lý, điều hành, công tác cải cách hành chính của UBND huyện... đã góp phần tạo lòng tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền địa phương.

Từ kết quả giám sát của HĐND huyện và ý kiến của cử tri, nhiều vấn đề bức xúc đã được giải quyết, công tác cải cách hành chính được quan tâm. HĐND huyện theo dõi sát quá trình tiếp công dân, giải quyết đơn, thư yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó, chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, đặc biệt là nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Hôn, cử tri xã Đất Mũi phấn khởi: Nhờ các cuộc TXCT do HĐND các cấp tổ chức, cử tri trên địa bàn huyện Ngọc Hiển trình bày những kiến nghị, bức xúc để các ngành, các cấp chia sẻ, tháo gỡ khó khăn. Riêng bản thân tôi nhận thấy, thời gian gần đây, HĐND huyện Ngọc Hiển đã từng bước làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Khi vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử được phát huy, nhiều kiến nghị của cử tri xã Đất Mũi về giao thông xuống cấp, ô nhiễm môi trường tại các cơ sở chế biến cá đã được khắc phục, tạo được sự tin tưởng trong nhân dân.

CHÍ HIẾU
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang