DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:51 | 17/07/2018 (GMT+7)
.
Giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND huyện Thủ Thừa, Long An

Đánh giá chính xác, tháo gỡ kịp thời

07:28 | 12/08/2017
Chọn những vấn đề nóng, phức tạp, được đông đảo cử tri quan tâm; vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập giữa các ngành; những tồn tại, hạn chế cần nhiều ngành, nhiều cấp phối hợp giải quyết… Phiên giải trình giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND huyện Thủ Thừa, Long An giúp các bên nhìn nhận, đánh giá khách quan, chính xác thực trạng, để từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Hoạt động của HĐND huyện Thủ Thừa nhiệm kỳ 2016 - 2021 kế thừa và phát huy những kết quả các nhiệm kỳ trước, trong đó có việc thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đổi mới trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND. Một nội dung được Thường trực HĐND huyện đặc biệt quan tâm là hoạt động giải trình và chất vấn giữa 2 kỳ họp HĐND về các vấn đề quan trọng, gây bức xúc trong nhân dân được phát hiện qua giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện.


Phiên giải trình giữa 2 kỳ họp thứ 4 và 5 của Thường trực HĐND huyện Thủ Thừa
Ảnh: M. Đào

Chọn vấn đề nóng

Phiên giải trình giữa hai kỳ họp giúp đại biểu cũng như UBND huyện và các ngành nhìn nhận, đánh giá khách quan, chính xác bất cập, nguyên nhân hạn chế trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, chấp hành pháp luật ở địa phương, nhất là đối với những vấn đề nóng, nổi cộm. Qua đó, thống nhất trao đổi, đưa ra biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện ngày càng hiệu quả hơn các nhiệm vụ phát triển KT - XH địa phương.

Để có được phiên giải trình hiệu quả, thiết thực, việc chuẩn bị nội dung giải trình được Thường trực HĐND huyện đặc biệt coi trọng. Trên cơ sở kết quả TXCT trước và sau kỳ họp; những vấn đề ghi nhận giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện; các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp HĐND... Thường trực HĐND huyện yêu cầu UBND huyện và các ngành giải trình cụ thể, rõ ràng về thời gian và tiến độ thực hiện ý kiến, kiến nghị mà đại biểu và cử tri quan tâm, đã được Thường trực, các ban HĐND huyện tổng hợp và kiến nghị. Đó là các vấn đề nóng, phức tạp, khiến cử tri bức xúc; vấn đề có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập giữa các ngành; những tồn tại, hạn chế cần nhiều ngành, nhiều cấp phối hợp giải quyết.

Cụ thể là các vấn đề: Đầu tư đê bao khép kín, nạo vét các kênh thủy lợi nội đồng phục vụ chống hạn mặn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất; tập trung củng cố nâng chất lượng các tổ hợp tác, HTX, phát triển mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất; tăng cường kiểm tra các đại lý mua bán vật tư nông nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng đối với các công trình XDCB do huyện làm chủ đầu tư, phát huy vai trò ban giám sát cộng đồng...

Để phiên giải trình đạt kết quả theo yêu cầu đề ra, tại phiên họp Thường trực HĐND huyện thường kỳ hàng tháng đã thống nhất tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp. Theo đó, thời gian phiên giải trình được tổ chức sau khi UBND huyện có báo cáo quý I hoặc quý III và sau khi các tổ đại biểu HĐND huyện họp thường lệ hàng quý… Kế hoạch tổ chức được ban hành trước khi diễn ra phiên giải trình khoảng 30 ngày, tạo điều kiện về thời gian cho UBND huyện và các cơ quan, ngành liên quan chuẩn bị giải trình chu đáo những nội dung nêu trong kế hoạch, như: Giải trình việc trả lời, giải quyết, thực hiện những ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri trước, trong và sau kỳ họp; kiến nghị của Thường trực và các ban HĐND huyện sau khi có thông báo kết quả khảo sát, giám sát và những nội dung chất vấn của đại biểu giữa hai kỳ họp (nếu có).

Sau khi có báo cáo giải trình của UBND huyện và các ngành, các tổ đại biểu HĐND huyện tiến hành họp để đánh giá kết quả UBND huyện thực hiện trong quý và báo cáo giải trình của UBND huyện. Đại biểu xem xét những nội dung đã giải trình, nội dung nào chưa giải trình hoặc giải trình chưa rõ sẽ chất vấn hoặc truy vấn tại phiên giải trình. 

Đôn đốc, giám sát thực hiện

Phiên giải trình giữa hai kỳ họp của HĐND huyện được tổ chức công khai, tiến hành theo trình tự quy định, trừ trường hợp do Thường trực HĐND quyết định. Ngoài những nội dung đã giải trình trong báo cáo, Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện và các ngành giải trình thêm những nội dung đại biểu đặt ra tại phiên giải trình.

Kết thúc phiên giải trình, Thường trực HĐND huyện kết luận những vấn đề mà UBND huyện, các cơ quan, ngành, các ban HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện phải thực hiện. Kết luận của Thường trực HĐND được gửi đến đại biểu HĐND, người được yêu cầu giải trình và cơ quan, ngành có liên quan để thực hiện và theo dõi việc thực hiện.

Căn cứ Kết luận của Thường trực HĐND, báo cáo giải trình bằng văn bản của UBND huyện và các ngành, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của đại biểu và cử tri. Nếu trong thời gian đã hứa mà UBND huyện và các ngành chưa giải quyết dứt điểm, đại biểu sẽ tiếp tục chất vấn hoặc truy vấn tại các kỳ họp HĐND huyện, để vấn đề đưa ra sớm được giải quyết.

CÔNG MINH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang