DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:46 | 20/07/2018 (GMT+7)
.
Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền núi phía Bắc

Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu

07:27 | 12/08/2017
Thực hiện Kế hoạch số 18 của Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 11.8, Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức kiểm tra, khảo sát công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn và trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, tổ chức phong trào TĐKT.

Hoàn thành nhiệm vụ

Theo đánh giá, ngay từ đầu năm 2017, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã phát động, tổ chức cho công chức và người lao động đăng ký thi đua, đồng thời ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào, ký giao ước thi đua; phổ biến kịp thời các chỉ thị của Đảng, quy định pháp luật về công tác TĐKT tới toàn thể công chức và người lao động. Bên cạnh đó, công chức, người lao động Văn phòng đã cố gắng khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do VPQH và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh giao.

Chia sẻ tại Hội nghị, quyền Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Liên phấn khởi, trên cơ sở đăng ký giao ước thi đua, tập thể công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Văn phòng cũng tham gia tích cực góp ý nội dung giao ước thi đua, tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng thi đua của Cụm; tham gia ý kiến xây dựng Quy chế TĐKT của VPQH gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, công tác TĐKT và các nhiệm vụ khác nhằm tiếp tục đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng thiết thực, hiệu quả, chất lượng… ‘‘Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động với Văn phòng các tỉnh trong cụm thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác TĐKT năm 2017 của Cụm thi đua các tỉnh miền núi phía Bắc’’ - bà Liên chia sẻ.

Các đại biểu dự Hội nghị Ảnh: Hải Phong

Tuy nhiên các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ, 6 tháng đầu năm Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn chưa thực hiện được việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu, đăng ký gương điển hình tiên tiến đối với cá nhân để đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổng hợp, đề xuất khen thưởng, tôn vinh theo Kế hoạch số 05 của Hội đồng TĐKT Trung ương; Kế hoạch số 70 của UBND tỉnh. Mặt khác, công chức làm công tác TĐKT kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ phần nào đã ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu công tác TĐKT của đơn vị…

Tăng cường giám sát công tác thi đua khen thưởng

Những tháng cuối năm, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua; quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong công chức, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về công tác TĐKT… Thực hiện tốt công tác bình xét danh hiệu TĐKT năm 2017. Phấn đấu năm 2017, tập thể Văn phòng đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 100% cán bộ, công chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến; 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở trở lên…

Quyền Chánh Văn phòng
Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn TRẦN THỊ LIÊN

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng Đoàn Trọng Hùng cho rằng, do số lượng công chức, người lao động của các Văn phòng còn hạn chế, cán bộ theo dõi TĐKT còn kiêm nhiệm nhiều việc, chưa dành nhiều thời gian cho công tác TĐKT nên công tác tham mưu về lĩnh vực này còn chưa sâu… Quyền Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Liên thẳng thắn, công chức chuyên môn nghiệp vụ, người lao động mặc dù có tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống nhưng để bảo đảm điển hình tiên tiến thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực tới phong trào thi đua và đề nghị cơ quan có thẩm quyền tổng hợp, đề xuất khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng thì việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn mô hình, điển hình tiêu biểu cần được quan tâm hơn, có tiêu chí cụ thể và phù hợp với đặc điểm tình hình của Văn phòng.

Trước thực tế đó, đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai, Sơn La, Hà Giang và Cao Bằng cho rằng, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh cần kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, từ đó tạo tinh thần làm việc trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng của Hội đồng TĐKT; tăng cường thanh tra, giám sát công tác TĐKT; tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh trong khu vực để trao đổi, học tập kinh nghiệm…

Mặt khác, các đại biểu đề nghị VPQH, Cụm thi đua xây dựng, tổ chức phong trào thi đua với các nội dung, hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng; Kế hoạch thi đua xây dựng tiêu chí và thời hạn cụ thể, bảo đảm thiết thực và hiệu quả…  Đồng thời, VPQH cần có hướng dẫn về việc tổ chức phong trào thi đua ‘‘Cả nước chung sức xây dựng NTM’’ giai đoạn 2016 - 2020, phong trào ‘‘Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau’’ để thuận lợi cho các Văn phòng trong tổ chức triển khai, thực hiện và đánh giá kết quả phong trào…

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Hòa nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác văn phòng của Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn cũng như của các đoàn ĐBQH trong Cụm thi đua cần vươn lên, nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn trong điều kiện thực tế không ít khó khăn… ‘‘Đồng thời, thời gian tới Văn phòng các Đoàn cần tổ chức tốt các phong trào thi đua; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua…’’ - ông Hòa đề nghị.

DIỆP ANH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang