DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:21 | 20/05/2018 (GMT+7)
.
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016

Tinh giản nhưng biên chế vẫn tăng

07:20 | 15/07/2017
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, giai đoạn từ tháng 4.2015 - 3.2017, việc thực hiện tinh giản biên chế vẫn được thực hiện, nhưng số biên chế sự nghiệp vẫn tăng 20.179 người. Số lượng người làm việc theo hợp đồng lao động ký theo Nghị định số 68 ở các bộ, ngành, địa phương vượt chỉ tiêu được giao đến 45.152 người; tình trạng sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn không đúng quy định tại các bộ, ngành, địa phương vẫn diễn ra khá phổ biến, với 140.517 người.

Thực hiện quy định về quản lý biên chế chưa nghiêm

Báo cáo do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trình bày tại Hội nghị lấy ý kiến xây dựng Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 cho thấy, nhiệm kỳ 2007 - 2011, Chính phủ có 30 cơ quan gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ. Kết quả sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đến thời điểm này đã giảm được 8 đầu mối, gồm 4 bộ do sáp nhập và 4 cơ quan ngang bộ chuyển về các bộ quản lý. Giai đoạn từ 2014 đến nay có 34 lượt bộ, ngành và 106 lượt địa phương đề nghị thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản là 17.694 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều đại biểu cho rằng, việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính còn một số tồn tại, hạn chế, như: Tổ chức bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều đầu mối và tầng nấc trung gian; chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, chưa thực hiện tốt nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính; việc phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương chưa rành mạch. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị
Ảnh: Phạm Duy

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng cho rằng, việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện chưa chú trọng đến đặc điểm của vùng, miền, địa phương, chưa phân hóa rõ rệt giữa yêu cầu quản lý tại nông thôn, đô thị, hải đảo; tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập chưa có sự đổi mới mạnh mẽ; chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ mới và viêc đánh giá chất lượng cán bộ công chức còn nể nang, né tránh va chạm.

Chuyên gia kinh tế cao cấp Trần Du Lịch nhận định, chúng ta đang mất cân đối giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và số công chức trực tiếp thừa hành; công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn nhiều hạn chế; chưa đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra, nhất là trong khu vực sự nghiệp công lập, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, việc thực hiện quy định về quản lý biên chế chưa nghiêm, hiện vẫn còn 11 địa phương sử dụng vượt 7.951 chỉ tiêu so với số biên chế công chức được giao. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương tăng nhanh. Theo đó, năm 2016 là 2.093.313 người, tăng so với năm 2011 là 121.736 người. Giai đoạn từ tháng 4.2015 - 3.2017, việc thực hiện tinh giản biên chế vẫn được thực hiện, nhưng số biên chế sự nghiệp vẫn tăng 20.179 người. Số lượng người làm việc theo hợp đồng lao động ký theo Nghị định số 68 ở các bộ, ngành, địa phương vượt chỉ tiêu được giao đến 45.152 người; tình trạng sử dụng lao động hợp đồng làm công việc chuyên môn không đúng quy định tại các bộ, ngành, địa phương vẫn diễn ra khá phổ biến, với 140.517 người tính đến ngày 1.3.2017.

4 nhóm vấn đề cơ bản

Theo GS.TS. Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, những tồn tại, hạn chế nêu trên không mới, mà đã được chỉ ra trong nhiều nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nhưng chậm được khắc phục. Nguyên nhân của tình trạng nói trên là do bộ máy thiếu thống nhất, chưa kiên quyết; không bộ, cơ quan và địa phương nào thực sự muốn giảm biên chế; chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện; việc đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy chưa được tiến hành đồng bộ với sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức...

Để giải quyết tình trạng trên, các đại biểu đã đề xuất 4 nhóm vấn đề cơ bản gồm: Đổi mới tư duy; thể chế, chính sách; chỉ đạo, điều hành, thực hiện và nguồn lực, trong đó nhấn mạnh phải có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành và cấp tỉnh, quyết liệt hơn trong tinh giản biên chế, chặt chẽ hơn trong định biên và xử lý các đơn vị, cá nhân sai phạm trong việc bổ nhiệm thừa lãnh đạo cấp phó...

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời khẳng định, chúng ta phải xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Vấn đề ở đây là các cơ quan chức năng có thực sự bắt tay vào cuộc để tiến hành tinh giản biên chế theo quy định hay do nhu cầu của các cơ quan chức năng về biên chế để giải quyết công việc ngày một nhiều? Đoàn giám sát phải khách quan, trung thực để phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, chắt lọc ý kiến tại Hội nghị để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả giám sát, bổ sung đầy đủ lập luận, số liệu, phụ lục kèm theo để báo cáo tại Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Đoàn giám sát dự kiến tổ chức vào cuối tháng 7, báo cáo UBTVQH tại phiên họp tháng 8 và tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện để trình QH tại Kỳ họp thứ 4, tháng 10 tới.

Phạm Duy
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang