DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:21 | 20/05/2018 (GMT+7)
.
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Kon Tum

Giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần

07:28 | 13/07/2017
Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Kon Tum cho thấy, số kiến nghị đã giải quyết dứt điểm theo đúng yêu cầu, mong muốn của cử tri còn thấp (15,26%). Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị nhiều lần. Đối với những ý kiến, kiến nghị đang và sẽ giải quyết, cần xác định rõ lộ trình, nguồn lực, thời hạn.

Cơ bản trả lời kịp thời

Các ban HĐND tỉnh cần nghiên cứu kỹ kiến nghị của cử tri và việc giải quyết, trả lời của UBND tỉnh để kết hợp giám sát thực tế khi giám sát chuyên đề ở các ngành, địa phương. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phân công đại biểu trong tổ theo dõi, đeo bám đến cùng việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; báo cáo đầy đủ, rõ ràng kết quả theo dõi, giám sát những kiến nghị UBND tỉnh trả lời cử tri thuộc địa bàn mình ứng cử. Trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giám sát, chất vấn về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri

Trước và sau Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 131 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và các cơ quan cấp tỉnh để xem xét, trả lời, giải quyết theo luật định. Qua xem xét báo cáo, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đã tiếp thu, giải quyết và có văn bản trả lời 129/131 kiến nghị của cử tri (chiếm hơn 98%). Trong đó 20 kiến nghị đã giải quyết xong (chiếm 15,26%); 38 kiến nghị đang giải quyết (chiếm 29%); 1 kiến nghị sẽ giải quyết (chiếm 0,76%); 65 kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri (chiếm 49,6%); 1 kiến nghị với Trung ương (chiếm 0,76%); còn 4 kiến nghị không thuộc thẩm quyền, chiếm 3,05%.

Tại Kỳ họp thứ 4, trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 3, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Văn Ngọc đánh giá: UBND tỉnh đã xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị để xảy ra tồn tại, hạn chế, thiếu sót, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, dẫn đến cử tri kiến nghị. Đối với những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, bức xúc và kiến nghị nhiều lần, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết, hoặc phối hợp với UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết, trả lời.

Về cơ bản, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời kịp thời. Cử tri một số huyện (Sa Thầy, Đăk Tô, Kon Rẫy, Kon Plông…) thống nhất với trả lời của UBND tỉnh và cho rằng việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ngày càng sát, đúng với thực tế - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Ảnh: Mai Trâm

Tỷ lệ giải quyết dứt điểm thấp

Qua theo dõi, giám sát của Thường trực, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri cho thấy, số kiến nghị đã giải quyết dứt điểm theo đúng yêu cầu, mong muốn của cử tri còn thấp (15,26%). Trong số 38 kiến nghị UBND tỉnh trả lời đang giải quyết, có 22 kiến nghị chưa nói rõ thời hạn, nên cử tri tiếp tục kiến nghị, đồng thời gây khó khăn cho công tác giám sát của Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh.

Kết quả giám sát cũng chỉ rõ: UBND tỉnh trả lời một số kiến nghị còn thiếu chính xác, trùng lặp; chưa cụ thể, đầy đủ và rõ ràng. Một số ý kiến, kiến nghị nhiều lần, kéo dài qua nhiều kỳ họp HĐND tỉnh chưa được UBND tỉnh giải quyết, trả lời thỏa đáng, nên cử tri bức xúc, tiếp tục kiến nghị, như: Hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy mì Phương Hoa; những sai sót, chậm trễ trong cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc hoàn thổ của Công ty Cổ phần Thép Đông Á. Đến nay, còn hai kiến nghị của cử tri chưa được UBND tỉnh trả lời. Nguyên nhân được Thường trực HĐND tỉnh xác định do một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa coi trọng công tác giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, nhưng chưa được UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Xem xét trách nhiệm nếu chậm trả lời

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chỉ đạo cụ thể các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị nhiều lần của cử tri, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện và TP Kon Tum. Đối với những ý kiến, kiến nghị đang và sẽ giải quyết, cần xác định rõ lộ trình, nguồn lực, thời hạn, để Thường trực, các ban, đại biểu HĐND tỉnh và cử tri biết, giám sát theo luật định.

Về những kiến nghị cụ thể, Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh xem xét, sớm có văn bản trả lời cử tri huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei kiến nghị về Nhà máy mì Phương Hoa liên tục có hành vi xả thải, gây ô nhiễm môi trường; trả lời cử tri trong tỉnh biết sai sót, chậm trễ trong việc hợp đồng với Công ty TNHH MTV địa chính Bình Nguyên để thực hiện cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, có biện pháp cần thiết để không tái diễn vi phạm tương tự.

Thường trực HĐND cũng nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố phân công thành viên tham gia đầy đủ các đợt TXCT của đại biểu HĐND tỉnh để trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp mình; thông tin kịp thời đến cử tri về thẩm quyền giải quyết của chính quyền từng cấp và các kiến nghị đã được UBND tỉnh, các cấp, các ngành giải quyết hoặc các bộ, ngành, Trung ương đã có quy định, hướng dẫn cụ thể, để cử tri hiểu và nắm rõ, tránh kiến nghị vượt cấp, nhiều lần. Đồng thời, xem xét trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trực thuộc không trả lời hoặc chậm trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

SƠN NGUYÊN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang