DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 19:03 | 21/05/2018 (GMT+7)
.

Khẩn trương đưa luật vào cuộc sống

08:47 | 12/07/2017
Hôm nay, Văn phòng Chủ tịch Nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước công bố 12 luật vừa được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 3. Đây là những đạo luật hết sức quan trọng, điều chỉnh nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nhằm tiếp tục thể chế hóa cương lĩnh và các nghị quyết của Đảng, các quy định mới của Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH và hội nhập quốc tế.

Xây dựng luật xuất phát từ tính nhân đạo

 12 luật được công bố hôm nay gồm: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Đường sắt; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Du lịch; Luật Thủy lợi; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thống kê cho thấy, 12 luật được công bố hôm nay đều được thông qua với sự đồng tình nhất trí cao các ĐBQH, hầu hết đều đạt hơn 80% số ĐBQH có mặt tán thành. Những vấn đề lớn, khó, còn ý kiến khác nhau được các ĐBQH thảo luận, tranh luận, bàn nát nước nát cái. Với điều luật nào còn quá nhiều ý kiến khác nhau được lấy phiếu trước khi trình QH xem xét thông qua.

Trong số những đạo luật ấy có lẽ phải kể đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13. Sau quá trình tiếp thu, chỉnh lý và làm việc cẩn trọng, Luật được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 3 đã cơ bản khắc phục được những sai sót về kỹ thuật, những quy định bất hợp lý của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời, bổ sung một số điều luật mới như tội kinh doanh trái phép theo phương thức đa cấp; mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân đối với tội tài trợ khủng bố và tội rửa tiền để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới và xử lý một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn sau khi Bộ luật Hình sự năm 2015 được thông qua.

Một trong những nội dung được nhiều ý kiến thảo luận, tranh luận liên quan đến quy định về trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự năm 2015. Một số ý kiến cho rằng, không nên xử lý hình sự đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội thuộc loại tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng đối với các tội, tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, tội hiếp dâm, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Một số ý kiến khác đề nghị phải giữ như quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, với lý lẽ tình trạng bạo lực học đường, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản do người chưa thành niên thực hiện thời gian qua có chiều hướng gia tăng, cần được xử lý nghiêm.

Để bảo đảm tính dân chủ, khách quan, sau nhiều lần thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý, mà vẫn chưa đi đến thống nhất, UBTVQH đã chỉ đạo Tổng Thư ký QH gửi phiếu thăm dò ý kiến các ĐBQH về nội dung này. Kết quả cho thấy, có 276/435 ý kiến của các vị ĐBQH tán thành với việc quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng tại Khoản 2 Điều 12.

Không làm mất quyền sở hữu về tài sản công

Tương tự, trong Luật Quản lý và sử dụng tài sản công lần này đã sửa đổi, bổ sung các quy định cho phép cơ quan nhà nước khi chưa sử dụng hết công suất của hội trường, phương tiện vận tải thì cho cơ quan nhà nước khác sử dụng chung theo đúng mục đích và được thu một khoản kinh phí để bù đắp chi phí. Các đơn vị sự nghiệp công được sử dụng tài sản hình thành từ ngân sách nhà nước không sử dụng hết công suất để kinh doanh, nhằm tránh lãng phí, giảm bớt áp lực cho ngân sách nhà nước. Nghiêm cấm hành vi sử dụng không đúng quy định xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân cho, biếu, tặng.

Vấn đề gây băn khoăn nhiều nhất là có nên giao Thủ tướng Chính phủ, phân cấp thẩm quyền cho Chính phủ quyết định việc cho phép đơn vị sự nghiệp công lập được khai thác tài sản công chưa sử dụng hết công suất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết hay không?

Nhìn ở góc độ thực tiễn, nhiều ĐBQH cho rằng, tài sản công được quản lý, sử dụng ở 4 cấp ngân sách, nếu quy định tất cả các trường hợp phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ làm phát sinh công việc sự vụ lên Thủ tướng Chính phủ, không đồng bộ với quy định về phân cấp quản lý tài sản công. Việc quy định trước và sau thời điểm Luật có hiệu lực dẫn đến thiếu thống nhất trong quản lý, không cùng một mặt bằng pháp lý, cùng một loại tài sản nhưng tài sản được đầu tư trước thời điểm này có hiệu lực thì được đưa vào khai thác, tài sản được đầu tư sau thời điểm Luật này có hiệu lực thì không được khai thác.

Đồng thời, để bảo đảm chặt chẽ, tránh việc lợi dụng đầu tư dư thừa công năng, công suất, đưa vào kinh doanh tại các đơn vị sự nghiệp công lập, Luật đã quy định việc đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp chỉ được thực hiện trong trường hợp chưa có cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp hiện có còn thiếu diện tích so với tiêu chuẩn, định mức; không cho phép đầu tư xây dựng mới tài sản từ ngân sách nhà nước chỉ sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết. Đối với trường hợp dư thừa công suất khi đưa vào kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải được cơ quan, người có thẩm quyền cho phép, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước giao, không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản Nhà nước giao, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản.

Đây chỉ là 2 trong số 12 luật được QH thông qua tại Kỳ họp thứ 3 và được công bố trong cuộc họp báo hôm nay của Văn phòng Chủ tịch Nước. So với luật hiện hành, trong 12 luật đều có những điểm mới, tiến bộ hơn. Cùng với việc triển khai các công việc theo quy định của pháp luật, vấn đề đặt ra hiện nay là cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, để đưa các điểm hay, tiến bộ của các điều luật, đạo luật này khẩn trương đi vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ việc thực hiện các nhiệm phát triển, hội nhập của đất nước.

Ý Nhi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang