DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:03 | 25/05/2018 (GMT+7)
.

Bắc Giang: Nâng cao trình độ cán bộ địa chính cơ sở

22:07 | 19/06/2017

Giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2016 tại huyện Hiệp Hòa, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Địa phương đã thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu giai đoạn 2011 - 2015; triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho 23/26 xã, thị trấn; còn 3 xã và thị trấn đã có quy hoạch chung xây dựng thị trấn. Hàng năm, UBND huyện đều tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với các xã… Tuy nhiên, chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế, chưa đáp ứng được vai trò định hướng phát triển lâu dài, bền vững; dự báo nhu cầu sử dụng đất chưa sát với thực tế nên phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với các quy hoạch hoặc nhu cầu đầu tư…

Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với tình hình phát triển KT - XH địa phương, hạn chế tối đa điều chỉnh, bổ sung sau khi đã phê duyệt; nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm đội ngũ cán bộ địa chính cơ sở gắn với vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

PHƯƠNG NHUNG
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang