DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:47 | 21/04/2018 (GMT+7)
.
Quản lý đầu tư công:

Đề cao vai trò giám sát của QH và HĐND

07:30 | 19/06/2017
Trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và ngoài nhà nước đều có vai trò, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau. Đối với những khoản nợ tự vay tự trả của DNNN thì tôi quan tâm đến khoản vay từ nước ngoài. Khi vay nước ngoài, dù là doanh nghiệp hay một tổ chức nào đó cũng đại diện cho quốc gia, vì vậy, nếu không trả được nợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín quốc gia. Mặc dù thống nhất là không đưa nợ tự vay, tự trả của DNNN vào nợ công nhưng trong các chương sau của dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) phải có những điều quy định chặt chẽ về việc giám sát, quản lý khi DNNN cũng như đơn vị sự nghiệp công và tổ chức kinh tế khác của Nhà nước vay của nước ngoài.

Tôi nhất trí quy định Chính phủ thống nhất quản lý về nợ công và giao Bộ Tài chính là cơ quan quan trọng và tham gia suốt vào quá trình nợ công như dự thảo Luật. Hiện nay, Chính phủ giao cho 3 cơ quan là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc đàm phán ký kết, đại diện Chính phủ cũng như tham mưu Chính phủ ký kết các thỏa thuận về vay vốn, đều không có ảnh hưởng gì lớn trong vấn đề nợ công. Quá trình tổ chức thực hiện cũng như phân bổ nguồn vốn cho dự án đầu tư công dẫn đến không hiệu quả, thất thoát do nhiều vấn đề khác chứ không phải do vay vốn. Những vấn đề gì tốt rồi thì không nên thay đổi.

Theo tôi, dù là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, hay bất kỳ một cơ quan, địa phương nào vay vốn nước ngoài, thì cũng là Chính phủ phải chịu trách nhiệm. Chính vì vậy, cần quy định nhiều hơn trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng và đặc biệt cơ quan tham mưu cho Chính phủ là Văn phòng Chính phủ. Trong báo cáo của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đều nêu rất nhiều vấn đề tồn tại, đặc biệt là sự kết nối giữa các bộ, ngành trong việc vay vốn nước ngoài cũng như khâu tổ chức thực hiện. Tôi cho rằng, trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ phải là cầu nối giữa các cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ, đặc biệt là giữa các cơ quan với Chính phủ mới là quan trọng.

Những năm gần đây, vai trò của QH với việc giám sát và quản lý đầu tư công đã chặt chẽ hơn và có hiệu quả hơn. Nhưng để hiệu quả hơn nữa với đầu tư công cấp Chính phủ cũng như cấp địa phương, thì vai trò của QH và HĐND là quan trọng nhất. Chính vì vậy, đề nghị nếu việc gì đang làm tốt thì nên tiếp tục, tránh tổ chức lại không biết có hiệu quả hơn không, mà dễ gây lãng phí, tốn kém. Vấn đề là phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện cũng như giám sát thực hiện.

Liên quan đến điều kiện vay lại và điều kiện cấp bảo lãnh Chính phủ, tôi cơ bản đồng tình, nhưng dù ở cơ quan hoặc địa phương nào cũng cần có quan điểm rõ ràng. Tôi cho rằng, nội dung này chỉ tác động đến các địa phương lớn, các cơ quan trung ương, còn thực ra với những địa phương nhỏ gần như không có cơ hội để vay lại, hoặc được cấp bảo lãnh Chính phủ vì không đáp ứng được 3 yêu cầu của dự thảo Luật. Chính vì vậy, cần xem xét, phân loại nhóm các địa phương và phân loại đối tượng đầu tư.

Thực tế điều hành địa phương cho thấy, việc các dự án của từng địa phương gần như không có sự kết nối với nhau, mặc dù chúng ta tính toán đến yếu tố liên kết vùng, liên kết khu vực, mà chủ yếu là các dự án của Chính phủ, dự án của quốc gia. Chính vì vậy, đề nghị với những dự án nằm trong phạm vi của địa phương thì không tính đến, nhưng những dự án mà nếu xét thấy có ảnh hưởng đến liên kết vùng, liên kết khu vực và có tác động đến phạm vi rộng, thì các địa phương nhỏ vẫn có thể có quyền đặt vấn đề để Chính phủ bảo lãnh cho vay, hoặc cho vay lại. Với tinh thần đó cũng nên quy định trong dự thảo Luật lần này để các địa phương nhỏ có điều kiện hơn trong việc bảo lãnh vay, cho vay lại.

ĐBQH Nguyễn Hoàng Anh (Cao Bằng)
Nguyễn Vũ ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang