DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 08:30 | 26/04/2018 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Trả lời xong, rồi sao?

07:36 | 18/05/2017
Theo tổng hợp của Ban Dân nguyện, số lượng ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến QH trước Kỳ họp thứ 2 rất lớn, với 3.119 kiến nghị nhưng tất cả đều đã được trả lời. Không chỉ vậy, Ban Dân nguyện còn nhận thấy, các bộ, ngành đã giải quyết dứt điểm 69/142 kiến nghị tồn đọng từ nhiều kỳ họp trước (đạt 49%).

Kết quả này cho thấy sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ trưởng, trưởng ngành đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Song đây có lẽ mới là điều kiện cần. Vì rằng, điều cử tri mong muốn hơn cả là trong văn bản trả lời ấy đưa ra hướng giải quyết vấn đề, thậm chí có lộ trình thực hiện và “chốt” thời điểm giải quyết dứt điểm. Và sau khi trả lời, các cơ quan chức năng cũng phải có những hành động cụ thể, không chỉ dừng ở việc trả lời, hứa rồi để đó, buộc cử tri phải kiến nghị đi kiến nghị lại nhiều lần.

Hiểu rõ tâm tư này của cử tri, trong Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 trình UBTVQH tại Phiên họp thứ 10 đã chú ý xem xét, đánh giá kỹ nội dung các văn bản trả lời, chứ không thuần nhìn vào số lượng văn bản được ban hành. Báo cáo kết quả giám sát chỉ rõ, vẫn có hiện tượng các bộ quá chú trọng tới việc trả lời kiến nghị cử tri (để tránh tồn đọng) mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết, hoặc xây dựng lộ trình cụ thể để giải quyết. Chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri chưa cao, khi có 68% kiến nghị được trả lời bằng việc cung cấp thông tin. Thậm chí, Báo cáo kết quả giám sát đã nêu “đích danh” một số văn bản trả lời cho xong trách nhiệm, nội dung trả lời chưa đúng, chưa đầy đủ với câu hỏi mà cử tri nêu, và chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Ngoài ra, theo Báo cáo kết quả giám sát, dù Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều chính sách đúng đắn, ưu tiên bố trí nguồn vốn để nhanh chóng giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị nhưng trong tổ chức triển khai thực hiện thiếu sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, việc thanh tra, kiểm tra lại chưa được thường xuyên, làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người dân. Một ví dụ được Báo cáo kết quả giám sát nêu ra liên quan đến việc tổ chức thực hiện chương trình xây dựng tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một chính sách lớn với mục đích giúp người dân vùng thường xuyên ngập lũ có chỗ ở an toàn, ổn định để yên tâm xây dựng cuộc sống. Song, do việc đầu tư kinh phí chưa đồng bộ, nên nhà đã xây xong nhưng lại thiếu hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải, khiến hiệu quả sử dụng còn thấp, gây lãng phí không nhỏ.

Các hạn chế được chỉ ra trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trên thực tế đều là những tồn tại cũ, đã nhiều lần được QH, UBTVQH phân tích. Để khắc phục triệt để những hạn chế này, Ban Dân nguyện tiếp tục đề nghị, Chính phủ, Thủ tướng xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị của cử tri là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Bộ trưởng, trưởng ngành. Chính phủ sớm ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri để việc giải quyết kiến nghị của cử tri được kịp thời, đúng pháp luật. Với những vấn đề cần nhiều thời gian để giải quyết, thì trong văn bản trả lời gửi tới cử tri cần nêu rõ lộ trình và dự kiến thời điểm sẽ giải quyết xong để cử tri căn cứ vào đó giám sát.

Đồng tình với kiến nghị của Ban Dân nguyện, song nhiều Ủy viên UBTVQH đề nghị, cần lựa chọn giám sát một số câu trả lời của các bộ, ngành đã đi vào cuộc sống như thế nào. Việc giám sát những “lát cắt” cụ thể này, theo Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy, sẽ giúp không còn tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần, nhưng lần nào cũng nhận được trả lời với lý do không xác thực.

Lê Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang