DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:30 | 18/06/2018 (GMT+7)
.

Hà Giang: Kiến nghị tiếp tục triển khai các chính sách cho hộ nghèo

23:29 | 16/05/2017
Đoàn ĐBQH tỉnh đã giám sát việc thực hiện chính sách với đồng bào dân tộc thiểu số và chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Theo đánh giá, công tác chỉ đạo điều hành được quan tâm, hệ thống các văn bản được ban hành kịp thời tạo hành lang pháp lý cho tổ chức thực hiện giảm nghèo bền vững đồng bộ và hiệu quả; các chính sách và dự án giảm nghèo được quan tâm bố trí ngân sách và tổ chức thực hiện, nhất là chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người nghèo như cứu đói, cứu tế, khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh xã hội... Tuy nhiên, một số chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo chưa được Trung ương tiếp tục ban hành cho giai đoạn 2016 - 2020 như chính sách hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và nhà tiêu hợp vệ sinh để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo cách tiếp cận đa chiều; chưa có thông tư, hướng dẫn thực hiện nên các cấp, các ngành lúng túng trong việc triển khai...

Đoàn ĐBQH tỉnh nghiêm túc tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các sở, ngành và sẽ tổng hợp, đề xuất với QH, các bộ, ngành, Trung ương để các chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình và mang lại hiệu quả thiết thực.

TRƯƠNG HUY
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang