DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 15:19 | 21/11/2018 (GMT+7)
.

Kết luận giám sát phải rõ trách nhiệm

07:37 | 20/04/2017
Thực tế, vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế tác động đến hiệu quả giám sát của HĐND, nhất là việc đôn đốc thực hiện các kết luận giám sát, đặt ra yêu cầu các hoạt động giám sát của HĐND phải được chú trọng thể hiện bằng văn bản pháp lý là nghị quyết về giám sát. Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, cần quy định rõ trách nhiệm thực hiện kết luận chất vấn (hoặc nghị quyết chất vấn) đối với người được chất vấn. Đồng thời, tích cực giám sát việc thực hiện.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XIII, quy định rõ các hình thức giám sát, các quy định, trình tự, thủ tục trong hoạt động giám sát của HĐND tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND. Việc quy định chi tiết, cụ thể những quy định mới đối với hoạt động giám sát của HĐND trong Quy chế là cơ sở bảo đảm sự thống nhất, khoa học trong xác định đối tượng, phạm vi, thẩm quyền, trình tự giám sát của từng chủ thể giám sát, bảo đảm quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát và đối tượng chịu sự giám sát. Từ đó, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát để tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND.

Giải quyết kịp thời, thấu đáo

Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm của HĐND các khóa trước, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các ban HĐND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức được nhiều cuộc khảo sát, giám sát về tình hình thực hiện pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh. Phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới, kết hợp nghe báo cáo với khảo sát thực tiễn tại địa phương, cơ sở, tìm hiểu khai thác thông tin phục vụ yêu cầu giám sát qua nhiều kênh khác nhau. Qua đó, nhiều kiến nghị qua giám sát đã được các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải quyết kịp thời, thấu đáo. Như, giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo, các hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Đoàn giám sát đã phát hiện danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở mầm non do Bộ GD - ĐT và Bộ Nội vụ ban hành không quy định vị trí việc làm đối với nhân viên nấu ăn. Qua đó, đã kiến nghị với HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về bổ sung hợp đồng lao động cho vị trí việc làm nêu trên.

Bên cạnh đó, tại các cuộc giám sát, khảo sát, các cơ quan hữu quan đã giải trình, làm rõ những vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho việc thẩm tra, thảo luận và quyết định các vấn đề tại kỳ họp bảo đảm có chất lượng và thực tiễn. Đồng thời giúp cho UBND tỉnh, các ngành, các đơn vị giải quyết, điều chỉnh kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, thông qua hoạt động giám sát, Thường trực, các ban HĐND cũng có thêm những căn cứ thực tiễn phục vụ cho việc thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh và kịp thời kiến nghị với các cơ quan liên quan về những giải pháp cụ thể. Do vậy, nhiều nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kết quả giám sát thực sự phát huy hiệu quả.


Ban Văn hóa - Xã hội  HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý  hành nghề Y - Dược tư nhân tại TP Thái Nguyên
Ảnh: Minh Hà

Chuyển biến tích cực sau chất vấn

 Trên cơ sở Thông báo kết luận số 645/TB-BCTĐB ngày 13.9.2016 của Chủ tịch Quốc hội tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng và duyên hải Bắc Bộ, đề nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 48/2016/NĐ-CP theo hướng bổ sung phòng chuyên môn theo lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Nhìn chung, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2016 được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. Tất cả các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đều được chủ tọa kỳ họp kết luận cụ thể; đồng thời giao cho Thủ trưởng các cơ quan trả lời chất vấn bằng văn bản gửi đến Thường trực HĐND tỉnh và đại biểu chất vấn để theo dõi, giám sát sau chất vấn. Qua đó, nhiều vấn đề đã được UBND tỉnh, ngành hữu quan trả lời và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cụ thể, sau khi đại biểu HĐND tỉnh chất vấn về tiến độ thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, việc thực hiện dự án cấp điện vùng nông thôn; thực hiện các chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số; đề xuất xây dựng quy chế quản lý khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn... UBND và các sở, ngành đã chỉ đạo, tập trung các nguồn lực và thu hút xã hội hóa đầu tư dự án cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 76 xóm, bản chưa được đầu tư hạ tầng điện lưới quốc gia. Trong đó, có 35 xóm, bản ở 2 huyện hoàn toàn chưa có điện lưới quốc gia, được dư luận nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ. Các chính sách hỗ trợ sinh con đúng chính sách dân số được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng quy chế quản lý khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn trình HĐND tỉnh tại kỳ họp đầu năm 2017.

Thực tế, vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế tác động đến chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND, nhất là việc đôn đốc thực hiện kiến nghị giám sát, đặt ra yêu cầu Thường trực, các ban, đại biểu HĐND phải xây dựng kế hoạch thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra các cơ quan, đơn vị được giám sát thực hiện các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của đoàn giám sát. Đồng thời tích cực “tái giám sát” việc thực hiện kết luận giám sát của đoàn.

Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát của HĐND phải được chú trọng thể hiện bằng văn bản pháp lý là nghị quyết của HĐND về giám sát. Các nghị quyết là cơ sở để các cơ quan, cá nhân - đối tượng chịu sự giám sát triển khai thực hiện; đồng thời cũng là căn cứ để HĐND tiếp tục theo dõi, giám sát. Đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc để thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát đạt kết quả, hiệu quả. Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp, cần quy định rõ trách nhiệm thực hiện kết luận chất vấn (hoặc nghị quyết chất vấn) đối với người được chất vấn.

Hà Thị Bích Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang