DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 07:47 | 24/04/2018 (GMT+7)
.
Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Không thu hẹp điều kiện được trợ giúp

08:13 | 18/04/2017
Nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc sửa đổi, tuy nhiên, nhiều đại biểu dự Hội thảo góp ý về dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) do Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh tổ chức mới đây cho rằng, còn nhiều vấn đề cần xem xét, đánh giá kỹ để giải quyết những hạn chế, bất cập của quy định hiện hành và những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Nhu cầu trợ giúp pháp lý rất lớn

Theo các đại biểu, sau hơn 10 năm thực hiện, Luật Trợ giúp pháp lý đến nay đã bộc lộ nhiều hạn chế. Với việc sửa đổi lần này, dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp; tạo cơ sở để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, hỗ trợ kịp thời về pháp lý chi những đối tượng yếu thế và đối tượng thuộc diện chính sách.


Dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) cần bổ sung đối tượng được trợ giúp pháp lý là những người
yếu thế 
Ảnh: Mạnh Tuân

 Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) gồm 8 chương, 50 điều, quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý; hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động trợ giúp pháp lý… Dự án Luật này đã được QH Khóa XIV thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua.

Về người được trợ giúp pháp lý, theo đại biểu Nguyễn Hữu Bằng (Công an TP Hồ Chí Minh), Điều 7 của dự thảo Luật chưa liệt kê đầy đủ những người được trợ giúp pháp lý theo quy định trong các văn bản hiện hành và chưa bổ sung những đối tượng khác mà thực tiễn quá trình trợ giúp pháp lý cho thấy họ thực sự khó khăn và không có điều kiện tiếp cận. Mục tiêu hướng đến là phải sửa đổi, bổ sung các đối tượng để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật hiện hành. Đại biểu Nguyễn Hữu Bằng cho rằng, cần sửa đổi Điểm d, g thuộc Khoản 6 theo hướng không thu hẹp điều kiện được trợ giúp pháp lý; bổ sung các đối tượng như phụ nữ đang mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng, cựu chiến binh.

Cũng liên quan đến các quy định tại Điều 7, theo đại biểu Trần Hữu Nghĩa (Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh), tại Khoản 7, dự thảo Luật không nên để “Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý”. Vì như vậy sẽ không phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Nên giao cho địa phương quy định chi tiết về điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý trên tình hình thực tế tại mỗi tỉnh, thành sẽ hiệu quả hơn.

Đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP, ông Lê Minh Phúc cho biết, nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân rất lớn. Nhiều người không thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý cũng có nhu cầu được hỗ trợ (chiếm 45% người được trợ giúp). Vì vậy, theo Đề án 368, Sở Tư pháp đã đề nghị UBND TP giao Trung tâm thực hiện tư vấn pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân (không phân biệt đối tượng). Đáng giá cho thấy, đây là biện pháp quan trọng để tuyên truyền, phổ biến, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, góp phần kéo giảm khiếu kiện đông người, giảm đình công trái phép, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương. 

Rà soát cho phù hợp thực tiễn

Tại hội thảo, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình với nội dung xã hội hóa trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Bởi, đây là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước nhằm thu hút sự tham gia của toàn xã hội vào công tác này. Dự thảo đã quy định cụ thể các loại việc, hình thức trợ giúp pháp lý mà mỗi chủ thể tham gia trợ giúp pháp lý được thực hiện; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân trên tinh thần tự nguyện.

Về việc thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý (Điều 23), luật sư Phan Thị Việt Thu (Hội Luật gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, chỉ thu hồi thẻ đối với trường hợp trợ giúp viên pháp lý không thực hiện nhiệm vụ tham gia tố tụng thời gian liên tục 2 năm mà không có lý do chính đáng và đề nghị không thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý đối với những trợ giúp viên là người công tác lâu năm có thâm niên trong nghề nhưng không có giấy chứng nhận đào tạo nghề luật sư (Điều 50).

Liên quan đến hình thức trợ giúp pháp lý, một số ý kiến đề nghị, bên cạnh 3 hình thức cơ bản là tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng, cần bổ sung 1 hình thức “trợ giúp pháp lý lưu động” mà trong thời gian qua thực hiện rất hiệu quả, vừa góp phần giải quyết thắc mắc của người dân, vừa tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP, đại biểu Trần văn Tiến đề nghị, ban soạn thảo xem xét bổ sung nguyên tắc “chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý. Cũng theo đại biểu này, tiêu chuẩn về trình độ của trợ giúp viên pháp lý như dự thảo (… có trình độ cử nhân luật trở lên, đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý…) khá cao, để đạt được hết các tiêu chí là rất khó. Vì vậy, trong trường hợp người không đạt đủ tiêu chuẩn kể trên nhưng có kinh nghiệm trong hoạt động trợ giúp pháp lý tại các tổ chức chính trị - xã hội thì cũng có thể tham gia vào tổ chức hỗ trợ pháp lý. “Nên quy định theo hướng, trợ giúp viên pháp lý tham gia hoạt động tố tụng thì mới phải qua bồi dưỡng luật sư. Đối với trợ giúp viên pháp lý thông thường thì không nhất thiết phải đòi hỏi tiêu chí này”, ông Tiến đề xuất.

Tại Hội thảo, một số đại biểu cũng đề nghị, nên kế thừa quy định Luật hiện hành về chế độ của công tác viên trợ giúp pháp lý, vì đây là nguồn lực hữu ích trong điều kiện các tổ chức hỗ trợ pháp lý cần nhiều nhân lực (có chất lượng) hiện nay. Theo các đại biểu, Điều 22 của dự thảo chỉ cho phép các Trung tâm hỗ trợ pháp lý ở những vùng có điều kiện KT - XH đặc biệt khó khăn được ký hợp đồng cộng tác viên trợ giúp pháp lý với một số đối tượng. Điều này, sẽ làm hạn chế lực lượng cộng tác viên ở những vùng khác, nhất là những nơi có nhu cầu trợ giúp pháp lý cao. 

MẠNH TUÂN
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang