DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 14:09 | 27/03/2017 (GMT+7)
.
Chính sách và cuộc sống

Giải phóng năng lực sáng tạo

07:33 | 20/03/2017
Trong sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ lần này có một vài nội dung thuộc thẩm quyền của UBTVQH và QH mà chưa được đề cập trong Tờ trình của Chính phủ.

Một, trong quá trình tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, chúng ta đặt vấn đề thẩm định công nghệ để lọc ra những dự án đầu tư có dấu hiệu cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường. Trong thiết kế cụ thể, tại Điều 16, dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có vấn đề về thời hạn. Theo quy định của Luật Đầu tư và thời hạn cần thiết trong những trường hợp đặc biệt thì nó vượt so với yêu cầu này. Trên thực tế, 15 ngày theo quy định của Luật Đầu tư chỉ đủ để xem hồ sơ; những trường hợp như đặt vấn đề xử lý trong dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ lần này, thậm chí có nhiều trường hợp còn phải mời chuyên gia nước ngoài để thẩm định, đánh giá hệ thống công nghệ, thì chắc chắn thời hạn yêu cầu phải tăng lên. Đây là nội dung vượt quy định hiện nay của Luật Đầu tư, rất cần ý kiến từ phía UBTVQH.


Nguồn: ITN

Hai, xung quanh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hiện nay, chúng ta muốn giải phóng và thúc đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong cả nền kinh tế thì việc giao quyền kết quả nghiên cứu hết sức quan trọng. Việc này đã được đặt một phần vấn đề trong tinh thần của Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi năm 2013. Tuy nhiên, tinh thần của Luật Khoa học và Công nghệ là chưa giải quyết được hết, ngay cả nội hàm trong Nghị quyết 20/NQ-TW (về phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế). Kỳ này trong dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có đưa vào nội dung giao quyền và giao tài sản, quyền sử dụng, quyền sở hữu kết quả khoa học mạnh hơn. Có một việc liên quan đến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, xin phép UBTVQH cho ý kiến và tạo điều kiện theo hướng có thể tiếp tục, vì hiện nay dự thảo Luật này đang trình QH, bảo đảm đồng bộ, và nếu xử lý được sẽ là bước đột phá, tạo điều kiện giải phóng năng lực sáng tạo.

Ba, hiện nay có hai vế: Một mặt là tình hình cụ thể, chúng ta rất quan tâm đến việc nghiên cứu và đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng để xây dựng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia; mặt khác, nếu sản phẩm nghiên cứu trong nước, chúng ta cũng kỳ vọng trong mua sắm công có sự quan tâm nhất định. Điều này đã nêu trong Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14 (về hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2005 - 2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới). Trong đó có ghi “ưu tiên sử dụng sản phẩm được tạo ra trong nước trong đầu tư mua sắm công liên quan đến lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo”. Đây là mong muốn của những người làm quản lý khoa học và cộng đồng khoa học.

Nhìn ở góc độ pháp luật có thể thấy, một mặt phải có kế hoạch, lộ trình để thực hiện và có tổng kết việc thực hiện nội dung này; mặt khác, chúng ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các hiệp định thương mại, chịu sự ràng buộc bởi các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng của WTO cũng như Điều 6 của Luật Cạnh tranh (về các hành vi bị cấm đối với cơ quan nhà nước). Như vậy, nếu để những chính sách ưu tiên này ở mức Luật thì cũng thực sự băn khoăn.  

Chu Ngọc Anh
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
PV ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:02 08/03/2013
Hiện nay, các bộ, ngành, các địa phương đang đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Vậy làm thế nào để khi Hiến pháp mới được ban hành thực sự là đạo luật gốc, kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn toàn dân? Đây cũng chính là vấn đề đặt ra trong buổi Tọa đàm chuyên gia đóng góp ý kiến một số quy định cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Về các xã hội vừa tổ chức mới đây.
Quay trở lại đầu trang