DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 12:45 | 21/06/2018 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Ðồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Quảng Ninh

Phải rõ chế tài

07:49 | 19/03/2017
Các nội dung tham luận tại Hội nghị khá phong phú, nhiều ý kiến phân tích, chia sẻ sâu sắc các kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động giám sát. Các bài tham luận và ý kiến phát biểu đề cập nhiều nội dung, nhưng tập trung vào một nội dung chủ yếu:

Thứ nhất, khẳng định hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND. Giám sát có vai trò bổ trợ cho chức năng quyết định của HĐND để bảo đảm các chủ trương, mục tiêu, giải pháp của cấp ủy được kịp thời triển khai; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trung hạn và hàng năm mà cấp ủy, HĐND cấp tỉnh đã đề ra.

Thứ hai, nhấn mạnh vai trò trung tâm của Thường trực HĐND cấp tỉnh trong điều hành các hoạt động giám sát tại kỳ họp và phân công, điều hòa các hoạt động giám sát giữa hai kỳ họp của các ban HĐND tỉnh, bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lặp. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các đối tượng liên quan trong việc thực hiện đầy đủ kế hoạch, nội dung, yêu cầu của chủ thể giám sát thuộc HĐND cấp tỉnh.

Thứ ba, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực giám sát như: Kết hợp giám sát qua báo cáo, tham khảo kết quả kiểm tra, giám sát của các cơ quan khác với khảo sát thực tế các đối tượng chịu sự giám sát…; báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy; kịp thời trao đổi với UBND cấp tỉnh về những tồn tại, hạn chế phát hiện trong quá trình giám sát để khẩn trương khắc phục bất cập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Chọn lọc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nắm bắt những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm để chất vấn, yêu cầu giải trình tại các kỳ họp thường lệ và trong các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND; lựa chọn các vụ việc đơn thư, khiếu nại tố cáo kéo dài để xem xét quy trình giải quyết, giám sát trách nhiệm giải quyết của các cơ quan chức năng. 

Ban hành các nghị quyết thông qua kết quả giám sát, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để nâng cao tính pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân toàn tỉnh theo dõi, giám sát trách nhiệm thực hiện các cam kết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; tái giám sát việc triển khai thực hiện kết luận giám sát, chất vấn và làm cơ sở để đưa ra tái chất vấn nếu chủ thể chịu sự giám sát chưa triển khai thực hiện hoặc chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Tăng cường tuyên truyền kết quả giám sát, kết luận chất vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là qua chuyên mục Đại biểu HĐND với cử tri trên đài phát thanh, truyền hình; đăng tải các báo cáo kết quả giám sát, nghị quyết giám sát, nghị quyết chất vấn, báo cáo trả lời chất vấn, báo cáo giải trình của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị… để đại biểu HĐND tỉnh, cử tri, nhân dân theo dõi, giám sát.

Thứ tư, cần tăng cường công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể, các ban của Thành ủy, Tỉnh ủy, bảo đảm thực hiện tốt hoạt động giám sát của Thường trực, các ban HĐND.

Thứ năm, cần bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu chuyên trách và đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc, để tổ chức thực hiện hoạt động giám sát đúng luật, phù hợp thực tiễn.

Cùng với trao đổi, chia sẻ về kết quả hoạt động và kinh nghiệm của địa phương, các đại biểu cũng nêu nên những khó khăn, vướng mắc, bất cập, đề xuất nhiều biện pháp tháo gỡ và kiến nghị Trung ương sớm thể chế hóa thành văn bản QPPL đối với một số nội dung cụ thể như:

Một là, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015 có hiệu lực thực thi hành từ ngày 1.7.2016 và đã được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, còn có những nội dung chưa được hướng dẫn để thống nhất trong thực hiện như cách thức, quy trình, hình thức kết luận tại phiên họp giải trình của Thường trực HĐND, vì vậy mỗi địa phương có cách làm khác nhau.

Hai là, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015 đã có quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát thực hiện các kết luận, nghị quyết, kiến nghị của các chủ thể giám sát. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn những chủ thể chịu sự giám sát không nghiêm túc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và chất vấn, nhưng chưa bị xử lý trách nhiệm vì thiếu các chế tài xử lý cụ thể. Do đó, đề nghị UBTVQH ban hành văn bản QPPL quy định các biện pháp chế tài đối với các cơ quan chấp hành, cơ quan, đơn vị, cá nhân không chấp hành nghiêm các kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn. Có như vậy, sẽ làm tăng hiệu lực, hiệu quả giám sát.

Ba là, đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 48/2016/NĐ-CP để sắp xếp cơ cấu tổ chức, cán bộ của Văn phòng HĐND cấp tỉnh tương xứng với vai trò, trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Bốn là, các cơ quan trung ương chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động đối với đại biểu HĐND; xây dựng chương trình, giáo trình đồng bộ, quan tâm đến kỹ năng phân tích chính sách, thu thập và xử lý thông tin, hoạt động chuyên nghiệp của đại biểu dân cử, nhất là đại biểu chuyên trách, đáp ứng yêu cầu, trách nhiệm của người đại biểu trong thời kỳ mới.

Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
NAM ANH ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang