DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 16:01 | 21/02/2018 (GMT+7)
.
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Ðồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Quảng Ninh

Chọn đúng việc để giám sát

07:41 | 19/03/2017
Tôi đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị với chủ đề Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh theo Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015. Hội nghị hôm nay tiếp tục là diễn đàn để Thường trực HĐND, các ban và mỗi đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về những cách làm hay, những giải pháp tốt để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND.

Qua nghiên cứu các báo cáo tham luận của Thường trực HĐND 11 tỉnh và ý kiến của các đồng chí tại Hội nghị hôm nay, tôi rất vui mừng và đánh giá cao kết quả các địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND thời gian qua. Các nội dung quan trọng, các phương thức giám sát hiệu quả đã được các đồng chí nghiên cứu lựa chọn áp dụng một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Có địa phương tăng cường hiệu quả giám sát bằng hình thức tổ chức chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND (như Ninh Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phúc); có địa phương đề cao vai trò điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND (Hà Nội); có địa phương đẩy mạnh hình thức giám sát chuyên đề (Hưng Yên); và có địa phương kết hợp nâng cao chất lượng giám sát thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (Nam Định)…; linh hoạt, chủ động kết hợp nhiều phương thức giám sát để đem lại kết quả cao như Quảng Ninh. Qua đó, chúng ta thấy rõ rằng, dù với phương thức nào thì mục đích cuối cùng chính là hoạt động giám sát phải có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND nói chung, hoạt động giám sát nói riêng vẫn còn có những mặt hạn chế. Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND trong thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, nâng cao chất lượng nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND. Trong xây dựng chương trình giám sát của cấp tỉnh, các đồng chí cần nghiên cứu chương trình, kế hoạch giám sát của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH tại địa phương và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy để có sự lồng ghép, phối hợp, tránh chồng chéo về nội dung, thời gian và địa điểm giám sát.

Về nội dung giám sát, Thường trực HĐND các địa phương cần làm tốt công tác tập hợp, nghiên cứu để lựa chọn kỹ vấn đề quan trọng, cần thiết, phù hợp để đưa vào chương trình giám sát. Bảo đảm đạt được hiệu quả giám sát, chúng ta không phải chỉ chọn đúng việc mà còn phải cân nhắc quyết định bố trí nguồn lực hợp lý như chi phí thời gian, kinh phí và nhân lực để đạt mục đích của cuộc giám sát. 

Toàn cảnh Hội nghị Ảnh: L. Tùng

Hai là, tăng cường giám sát chuyên đề, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương; nội dung giám sát phải thiết thực, cụ thể, trong giám sát phải có sự thảo luận, chất vấn để làm rõ nguyên nhân tồn tại yếu kém, có biện pháp giải quyết, khắc phục hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, có thể ban hành nghị quyết về kết luận giám sát; hoặc Đảng đoàn HĐND tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận để tăng cường tính pháp lý, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát trong việc thực hiện các kiến nghị giám sát.

Ba là, đề cao vai trò giám sát tại kỳ họp HĐND, nhất là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn - điểm sáng trong hoạt động của HĐND các địa phương những năm qua. Thường trực HĐND cần làm tốt công tác chuẩn bị, phát huy được vai trò trách nhiệm cũng như kỹ năng chất vấn của các đại biểu HĐND cả chuyên trách và kiêm nhiệm. Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố cần có biện pháp thu hút sự tham gia, góp ý của các đại biểu HĐND trong quá trình hoạt động của các cơ quan địa phương. Đó là hình thức giám sát trực tiếp đối với người đứng đầu các cơ quan. Nếu chúng ta làm tốt được điều này sẽ là một kênh giám sát hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của HĐND.

Bốn là, Thường trực HĐND cần tăng cường chất lượng hiệu quả của mình thông qua các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND. Cần chọn những nội dung phù hợp, có tính thời sự để thảo luận tại các phiên họp của Thường trực HĐND. Thông qua các phiên họp thường kỳ, Thường trực HĐND giám sát thông qua các hình thức chất vấn, yêu cầu giải trình, báo cáo các vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm, kịp thời đề nghị giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; tăng cường công tác truyền thông, thông tin kịp thời, truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi, giám sát. HĐND, Thường trực, ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND cần giám sát toàn diện về KT - XH, trong đó, cần tập trung vào đầu tư công, công tác cán bộ, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, y tế, bảo vệ môi trường...

Năm là, Thường trực HĐND tỉnh, thành phố cần định kỳ tổ chức hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động, trả lời hướng dẫn đối với hoạt động của Thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND huyện, quận, thị, thành phố trực thuộc; chú trọng hướng dẫn hoạt động giám sát của tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện và yêu cầu HĐND cấp huyện tích cực hướng dẫn, tập huấn kỹ năng hoạt động giám sát đối với HĐND cấp xã.

UÔNG CHU LƯU - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
ĐÀO CẢNH ghi
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang