DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:57 | 20/06/2018 (GMT+7)
.

Quảng Ngãi: Lấy ý kiến về 2 dự án Luật

22:45 | 18/03/2017
Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự án Luật Quản lý ngoại thương và Dự án Luật Quy hoạch.

Góp ý vào Dự án Luật Quản lý ngoại thương, các ý kiến đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung; thêm bớt câu từ bảo đảm được sự thống nhất, không chồng chéo với các Luật khác đã và đang có hiệu lực thi hành. Một số ý kiến cũng cho rằng có nhiều điều, khoản trong dự thảo Luật được giao cho Chính phủ hướng dẫn là không cần thiết, cần xem xét và điều chỉnh cho phù hợp…

Đối với Dự án Luật Quy hoạch, các ý kiến cho rằng, việc ban hành Luật là cần thiết và cấp bách nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch hiện nay; hướng tới sự cải cách toàn diện công tác quy hoạch để nó thực sự trở thành công cụ quan trọng, hữu hiệu giúp Nhà nước kiến tạo sự phát triển. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng các điều, khoản quy định trong dự Luật còn chung chung, do đó cần quy định chi tiết và cụ thể hơn để dễ thực hiện…

VĂN ĐỨC
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang