DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 09:26 | 23/06/2018 (GMT+7)
.
Dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Phải là barie vững chắc ngăn công nghệ lạc hậu

08:17 | 17/03/2017
Thời gian qua, công tác quản lý công nghệ nhập khẩu vào nước ta chưa chặt chẽ, thiếu sự phối hợp, dẫn đến tình trạng nhiều công nghệ, thiết bị lạc hậu tác động xấu đến sức cạnh tranh của nền kinh tế, gây ô nhiễm môi trường. Cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, nhiều ĐBQH đề xuất phải thẩm định công nghệ đối với tất cả các dự án như “barie” để ngăn chặn sự xâm nhập của công nghệ, thiết bị lạc hậu. Tại Phiên họp sáng qua, nhiều thành viên UBTVQH yêu cầu, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, tính toán bảo đảm tính khả thi, cụ thể, tránh quy định chung chung, hoặc xung đột với các luật có liên quan.

Tăng thời gian mới thẩm định chặt chẽ

Thời gian thẩm định hồ sơ dự án đầu tư (trong đó có thẩm định công nghệ sản xuất, chế biến) đã được Luật Đầu tư năm 2014 quy định. Song nhiều ý kiến cho rằng, thời gian thẩm định được Luật Đầu tư quy định (15 ngày) còn ngắn, chưa tạo điều kiện cho việc thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư một cách chặt chẽ, có hiệu quả. Tiếp thu ý kiến này, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, dự thảo Luật đã quy định theo hướng khi thẩm định đối với các dự án có công nghệ phức tạp, đòi hỏi phải lấy ý kiến chuyên gia nước ngoài thì được gia hạn gấp 2 lần thời gian so với các dự án không có nội dung công nghệ phức tạp (Điều 16 Dự thảo Luật).

Chưa hoàn toàn đồng thuận với cách thể hiện này, một số thành viên UBTVQH chỉ rõ, việc kéo dài thời gian thẩm định lên 30 ngày với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ, và 20 ngày với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh (như dự thảo Luật) là chưa tương thích với quy định (15 ngày) của Luật Đầu tư. Trong khi đó, Luật Đầu tư được xác định là luật khung, điều chỉnh bao trùm hoạt động đầu tư của doanh nghiệp cũng như quản lý Nhà nước về lĩnh vực này. Vì thế, nếu cơ quan chủ trì soạn thảo không làm nổi bật những khía cạnh nào trong quản lý chuyên ngành cần được tăng cường hơn so với quy định khung, sẽ khó thuyết phục được QH, ĐBQH.

Nhấn mạnh sự chênh lệch về thời gian thẩm định giữa Luật Đầu tư và dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) chủ yếu liên quan đến vấn đề kỹ thuật soạn thảo luật, không khó tháo gỡ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra cần ngồi lại để tính toán, xử lý làm thế nào quy định của dự thảo không xung đột với Luật Đầu tư. Nhưng đồng thời trong dự thảo Luật cũng cần nhấn mạnh thêm rằng, với những công nghệ phức tạp, mới, hiện đại và công nghệ phải nhập từ nước ngoài thì thời gian thẩm định là bao nhiêu, như vậy sẽ giải quyết được xung đột giữa hai luật. Thực tế, để thẩm định một công nghệ, nhất là công nghệ chuyển giao từ nước ngoài vào, thường phức tạp hơn so với chuyển giao công nghệ trong nước.

Tán thành quan điểm đối với những dự án nào phức tạp, công nghệ mới, lần đầu tiên chuyển giao đến Việt Nam thì thời gian thẩm định phải kéo dài hơn quy định hiện hành, song Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cũng nêu rõ, đối với những loại khác nên quy định như Luật Xây dựng và Luật Đầu tư để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.


Nguồn: baogiaothong.vn 

Dự án sử dụng công nghệ chuyển giao phải được thẩm định

 Điều 10, dự thảo Luật đưa ra quy định về công nghệ hạn chế chuyển giao, với danh mục những công nghệ hạn chế chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam. Nhưng danh mục như vậy vẫn chưa chặt chẽ, vì hạn chế tức là được chuyển giao, mà chuyển giao những thứ này vào lại mâu thuẫn với chính sách của nhà nước về hoạt động chuyển giao công nghệ. Đồng thời tạo kẽ hở cho chuyển giao những công nghệ lạc hậu, công nghệ gây tác hại môi trường… nhập vào nước ta. Vì thế, dự thảo Luật chỉ nên quy định công nghệ cấm nhập khẩu hoặc cho phép nhập khẩu, còn quy định “hạn chế” sẽ là một kẽ hở.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến

Để có thể kiểm soát hiệu quả công nghệ của các dự án đầu tư, dự thảo Luật trình UBTVQH lần này đã được tiếp thu, chỉnh lý theo hướng này. Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng như Ban soạn thảo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải có các giải pháp thẩm định, kiểm soát luồng công nghệ nhập khẩu vào nước ta để ngăn chặn công nghệ cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đồng thời không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam và yêu cầu của cải cách hành chính. Muốn vậy, cần thiết phải phân luồng công nghệ, quy định trách nhiệm, trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ ngay trong Luật này. Đồng thời, phải phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Xây dựng và các luật khác có liên quan để giảm thiểu tối đa thủ tục đầu tư đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và thuận lợi trong đầu tư của doanh nghiệp.

Đơn cử, đối với việc kiểm tra, giám sát công nghệ trong các dự án, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, trong dự thảo Luật đã bổ sung Điều 18 về “kiểm tra, giám sát công nghệ trong dự án đầu tư”. Trong đó quy định cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ để kiểm tra, giám sát việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư cùng với việc kiểm tra, giám sát đầu tư. Khi có dấu hiệu vi phạm về ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong quá trình triển khai, thực hiện dự án đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra công nghệ của dự án đầu tư. Quy định này cũng nhằm giảm thiểu tối đa việc có quá nhiều cơ quan kiểm tra giám sát dự án khi sự cố xảy ra, song không cơ quan nào chịu trách nhiệm chính và đảm bảo quản lý chặt chẽ công nghệ được sử dụng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của khâu thẩm định công nghệ, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, quy định như Điều 13 dự thảo Luật, không phải tất cả các dự án chuyển giao công nghệ đều phải được thẩm định là không phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoa học và công nghệ. Do vậy, Ban soạn thảo cần cân nhắc để quy định theo hướng đối với tất cả các loại dự án có sử dụng công nghệ được chuyển giao phải thẩm định.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh nguyên tắc, tất cả công nghệ mới, công nghệ chuyển giao từ nước ngoài đều phải được thẩm định. Trong luật của chúng ta cần hết sức tránh gây ra những thủ tục hành chính không cần thiết làm khó khăn cho doanh nghiệp.

Điều này đồng nghĩa, dự thảo Luật cần tiếp tục được rà soát, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện hơn nữa, bảo đảm sau khi ban hành sẽ thực sự là một barie vững chắc, hạn chế, tiến tới ngăn chặn sự xâm nhập của những công nghệ, thiết bị lạc hậu, tác động xấu đến sức cạnh tranh của nền kinh tế, gây ô nhiễm môi trường.

Lê Bình
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang