DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 18:21 | 20/05/2018 (GMT+7)
.
Góc nhìn

Khó tinh giản vì… nể nang?

07:46 | 16/03/2017
Một trong những căn cứ để tinh giản biên chế là dựa trên cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Điều tưởng chừng đơn giản và dễ thực hiện này trên thực tế lại gây nhiều lúng túng.

Tại cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của QH với Bộ Giao thông -Vận tải mới đây, Bộ này cho rằng, một số đơn vị thuộc bộ, công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất, đôi khi còn cảm tính, hình thức, xuê xoa, chiếu lệ, thiếu tinh thần xây dựng. Đây không phải là chuyện riêng của Bộ Giao thông -Vận tải mà còn xuất hiện ở không ít bộ, ngành.

Theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, tiêu chí phân loại đánh giá công chức, viên chức ở mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận. Vấn đề đặt ra là, đối với những cơ quan, đơn vị làm công tác nghiên cứu thì dễ thực hiện vì cán bộ, công chức có nhiều công trình khoa học, đề án, đề tài, nhưng đối với cơ quan quản lý nhà nước thì rất khó để xác định. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có được xác định là đề án, đề tài không? Đâu là thước đo kiểm chứng việc đề án, đề tài đó được áp dụng hiệu quả trong hoạt động công vụ?

Rõ ràng, việc thiếu cụ thể trong các tiêu chí đã dẫn đến cảm tính trong đánh giá. Đó là chưa tính đến yếu tố nể nang trong đánh giá công chức của chính lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đó cũng là lý do tại sao, trong các bản đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm nào cũng giống năm nào, thường “hòa cả làng”, với những nhận xét rất “sáng”, hiếm có chỗ cho những nhược điểm. Việc thực hiện tinh giản biên chế của các bộ, ngành vì thế mà trở nên khó khăn. Và như thế, việc giảm biên chế của một số bộ, ngành vẫn chỉ đang trong lộ trình phấn đấu.

Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17.4.2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu rõ, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thiết nghĩ, để thực hiện lộ trình tinh giản này, cần sớm sửa đổi quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp và dễ thực hiện. Lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị phải vượt lên trên những nể nang, ngại ngần, thì mới khắc phục được tình trạng cả năm vẫn không tìm được đối tượng nào không hoàn thành nhiệm vụ để tinh giản như hiện nay.

Song Hà
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang