DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 10:19 | 27/05/2018 (GMT+7)
.
Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Nhận thức đúng, hành động đúng

07:29 | 14/03/2017
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh VÕ TRỌNG VIỆT, khai thác kinh tế biển chỉ hiệu quả khi giữ gìn được an ninh biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngược lại, kinh tế biển phát triển sẽ tạo nguồn lực để củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền. Trong bối cảnh hiện nay, phải nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ các cấp, ngành và toàn dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; từ nhận thức đúng mới có được những hành động đúng.

Hiệu quả từ kinh tế biển còn thấp

- Qua các cuộc làm việc với Quảng Ninh và Hải Phòng, ông đánh giá thế nào về việc thực hiện chính sách, pháp luật của cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biển hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 2 địa phương này?

UBTVQH tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh nhằm đưa ra những giải pháp để xây dựng thực lực thế trận quốc phòng, an ninh tốt hơn; đồng thời, góp phần mở ra những hướng phát triển kinh tế biển có hiệu quả cao hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho ngư dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt

- Là 2 trong số 28 địa phương trên cả nước có biển, thời gian qua, dựa vào những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quảng Ninh và Hải Phòng đã rất tích cực ban hành các văn bản làm cơ sở pháp lý để phát triển kinh tế biển gắn với việc bảo đảm quốc phòng, an ninh.  Các chương trình, kế hoạch được hai địa phương triển khai toàn diện, thống nhất từ tỉnh, thành phố xuống các xã có vùng biển. Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, thuốc thú ý, nuôi trồng thủy sản... cũng quyết liệt, kịp thời. Điều này cho thấy nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền Quảng Ninh, Hải Phòng về việc phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng và an ninh rất nghiêm túc, tích cực.

- Báo cáo của Quảng Ninh và Hải Phòng đã chỉ ra khá nhiều bất cập, hạn chế trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Điều gì khiến cho ông băn khoăn nhất?

- Điều khiến tôi băn khoăn nhất là việc khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản tại Quảng Ninh và Hải Phòng vẫn còn nhỏ lẻ và thiếu tính bền vững. Vấn đề này thể hiện rõ qua khảo sát một số mô hình; người dân khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản vẫn nặng về tính tự phát; yếu tố môi trường chưa được đề cao. Trong khi đó, đầu ra của sản phẩm còn khá khiêm tốn, được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa. Nguồn vốn cho người dân khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản dù được quan tâm song vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu khi hạn vay và số vốn vay quá ít. Đó là chưa kể những yếu tố khách quan như thời tiết, biến đổi khí hậu, nước biển dâng... Chính điều này khiến cho hiệu quả từ kinh tế biển còn thấp, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư.

Kết hợp khai thác và bảo vệ

- Phát triển kinh tế dựa vào biển là mục tiêu cả Quảng Ninh và Hải Phòng hướng đến trong tương lai. Theo ông, giải pháp nào để hai địa phương này có thể thực hiện thành công mục tiêu này?

- Nguồn lợi từ biển là vô cùng lớn nhưng nếu khai thác không có quy hoạch, kế hoạch thì hiệu quả vừa kém lại vừa lãng phí. Do đó, để nâng cao tính hiệu quả thì trước hết, việc khai thác phải đi kèm với bảo vệ nguồn tài nguyên từ biển.

Quảng Ninh và Hải Phòng dẫu không có thế mạnh khai thác xa bờ như một số ngư trường khác trên cả nước nhưng cũng có những lợi thế của riêng mình. Do đó, Quảng Ninh và Hải Phòng cần xác định rõ những loại thủy sản nào là nổi bật để có định hướng trong khai thác, nuôi trồng và chế biến. Cùng với đó là tăng cường nguồn lực đầu tư đồng bộ. Bởi, có tàu đánh bắt xa bờ mà dịch vụ hậu cần đi kèm yếu thì ngư dân không thể bám biển dài ngày, sản phẩm không giữ được lâu, ít có giá trị. Ngư dân Quảng Ninh ra khơi cứ tuần đi, tuần về như hiện nay rất mất công sức, chi phí cao. Ngoài ra, các địa phương cũng cần có chính sách để thu hút các nhà đầu tư vào bao tiêu sản phẩm cho người dân; chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ và ngư dân trong lĩnh vực thủy sản...

- Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước. Nhìn từ Quảng Ninh và Hải Phòng, điều gì cần chú trọng để tiếp tục thực hiện tốt chủ trương này, thưa ông?

- Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và phải khẳng định, chúng ta đủ khả năng giữ vững được độc lập, chủ quyền vùng biển.

Chúng ta chỉ có thể khai thác hiệu quả kinh tế biển khi giữ gìn được an ninh biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngược lại, kinh tế biển phát triển sẽ tạo nguồn lực để củng cố, phát triển quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Phát triển kinh tế biển gắn với củng cố thế trận quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia là một đòi hỏi tất yếu, khách quan của đất nước trong tiến trình phát triển và hội nhập. Do đó, trong bối cảnh hiện nay, các địa phương phải luôn chú trọng nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và toàn dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi, từ nhận thức đúng mới có được những hành động đúng.

- Xin cảm ơn ông!

Trung Thành thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang