DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 00:57 | 20/06/2018 (GMT+7)
.
Giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Đạo đức công vụ là ưu tiên hàng đầu

07:47 | 13/02/2017
Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật NGUYỄN TRƯỜNG GIANG, công chức chính là lực lượng quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Nếu cán bộ, công chức không thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình thì những chủ trương đúng đắn của Đảng, pháp luật của Nhà nước sẽ khó có thể đạt được hiệu quả.

Còn giơ cao, đánh khẽ

- Ông đánh giá thế nào về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiều hà cho người dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền?

- Vấn đề suy thoái đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức với những biểu hiện khác nhau được dư luận, cử tri và nhân dân phản ánh có chiều hướng gia tăng đáng lo ngại, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước đã và đang từng bước hội nhập sâu rộng với thế giới. Việc công chức, cán bộ chưa thực sự lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu, lợi dụng chức vụ, vị trí để gây khó dễ với người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính... đã và đang ảnh hưởng đến uy tín, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

- Gần đây, chúng ta đã phát hiện và xử lý, kỷ luật không ít cán bộ, công chức vi phạm. Nhưng như ông nhận định, tình trạng vi phạm đạo đức công vụ vẫn có chiều hướng gia tăng, tại sao lại như vậy?

- Thực tế cho thấy, hầu hết các cơ quan, đơn vị khi đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và đạo đức, phẩm chất của cán bộ, công chức đều là tốt. Trong khi đó, việc phát hiện ra những vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức lại chủ yếu qua phản ánh của dư luận, báo chí, nhân dân. Rõ ràng, cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát của tổ chức và thủ trưởng đơn vị đối với hoạt động của cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa nghiêm túc và thiếu đồng bộ.

Trong khi đó, một số cán bộ, công chức còn xem thường những chuẩn mực đạo đức, nhân cách nên thiếu nghiêm khắc với bản thân, không thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tinh thần trách nhiệm dù hệ thống pháp luật về đạo đức công vụ đang ngày càng được quan tâm và dần hoàn thiện. Cùng với đó, việc xử lý các sai phạm vẫn còn mang tính “giơ cao, đánh khẽ” nên chưa thực sự đủ tính răn đe, làm gương cho cán bộ, công chức như yêu cầu và mong muốn.


ĐBQH Nguyễn Trường Giang phát biểu tại Kỳ họp

Thưởng - phạt công minh

- Như vậy, có thể thấy, để xây dựng một nền hành chính thật sự gọn nhẹ, hiệu quả, chuyên nghiệp đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng cả về nghiệp vụ và đạo đức, thưa ông?

Là thành viên Đoàn giám sát của QH về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, trách nhiệm của tôi là phải chủ động nghiên cứu những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của các cán bộ, công chức. Kết hợp với thực tế giám sát lần này, yêu cầu đặt ra là phải nắm vững thực trạng tình hình, có những đóng góp cụ thể hơn, đề xuất được các giải pháp, kiến nghị sau giám sát, nhằm khắc phục triệt để tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức với người dân.

Ủy viên Thường trực UB Pháp luật Nguyễn Trường Giang

- Rõ ràng là như vậy. Bởi, công chức chính là lực lượng quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Nếu cán bộ, công chức không thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ của mình sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, đưa các chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Vì vậy, đạo đức cán bộ, công chức luôn là vấn đề cần được quan tâm hàng đầu nhằm bảo đảm hoạt động của nền hành chính được hiệu quả, đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân.

- Theo ông, để có được đội ngũ cán bộ, công chức làm việc có chất lượng và hiệu quả, thật sự vì lợi ích của nhân dân, thì giải pháp nào là đột phá?

- Cán bộ, công chức thực thi công vụ chính là để phục vụ lợi ích của nhân dân. Vì vậy, tăng niềm tin của nhân dân với các cơ quan thực thi quyền hành pháp chính là đòi hỏi chưa bao giờ hết tính thời sự. Chính vì lẽ đó, cán bộ, công chức trước hết phải là những người có lương tâm, công minh và dũng cảm trong thực thi nhiệm vụ của mình. Thái độ vô cảm của bất kỳ cán bộ, công chức nào trước công việc, trước nỗi lo, nỗi đau của người dân là không thể chấp nhận được.

Để có được đội ngũ cán bộ, công chức hết mình với công việc, đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, trước hết, chúng ta phải xây dựng được hệ thống chuẩn mực về đạo đức và tác phong, làm cơ sở cho cán bộ, công chức thực hiện. Có được như vậy, khi chiếu xét vào những vi phạm cụ thể của cán bộ, công chức sẽ có hình thức kỷ luật xác đáng, tránh tình trạng nương nhẹ, hoặc xử lý hình thức.

Hai là, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức theo hướng dựa trên kết quả thực thi nhiệm vụ, trong đó, có vai trò của thủ trưởng đơn vị sử dụng cán bộ, công chức và chịu trách nhiệm với kết quả thực hiện công việc của cán bộ, công chức.

Ba là, thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng, các chính sách về lương và đãi ngộ theo hướng thưởng - phạt công minh. Lương và các hình thức đãi ngộ khác cần thể hiện sự đánh giá tương xứng với công sức cán bộ, công chức đã bỏ ra để tạo động lực cho họ làm việc tốt hơn. Có làm tốt công tác này mới hy vọng giữ chân được những người giỏi, có tài ở lại phục vụ lâu dài trong nền công vụ.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, giám sát và lấy ý kiến nhân dân để đánh giá về mức độ hài lòng đối với thái độ, hiệu quả phục vụ của đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước nơi người dân sinh sống. Từ đó, đưa ra những điều chỉnh kịp thời, hợp lý nhằm bảo đảm những yêu cầu chính đáng của nhân dân đối với bộ máy hành chính nhà nước đều được đáp ứng đầy đủ. Có như vậy, tôi tin rằng, niềm tin của nhân dân sẽ tăng lên, đồng thời, cán bộ, công chức nhà nước cũng sẽ nghiêm túc và trách nhiệm hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Xin cảm ơn ông!

Trung Thành thực hiện
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang