DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:58 | 19/06/2018 (GMT+7)
.

Về thẩm quyền ký chứng thực Nghị quyết của HĐND

17/04/2008
Luật Tổ chức HĐND và UBND quy định: Nghị quyết của HĐND do Chủ tịch HĐND ký chứng thực (tức là cá nhân ký); Trường hợp Chủ tịch HĐND vắng mặt thì Chủ tọa phiên họp ký.

      Nhưng trong trường hợp ở cấp tỉnh, huyện, Chủ tọa kỳ họp có 3 vị, vắng Chủ tịch HĐND, còn có Phó chủ tịch và Ủy viên Thường trực HĐND; Và tại kỳ họp, HĐND cho tất cả các thành viên Thường trực HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu thì ai là người ký chứng thực nghị quyết?
      Xảy ra tình huống thứ nhất, Thường trực HĐND có thể căn cứ vào quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức HĐND và UBND: “HĐND chịu sự giám sát và hướng dẫn hoạt động của UBTVQH” để báo cáo cấp trên. Tuy nhiên, có thể vận dụng quy định trong Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ để giám sát kịp thời tình hình thực tế. Cụ thể, khoản 3, Điều 18 Quy chế hoạt của HĐND quy định: Chủ tịch HĐND chỉ đạo hoạt động của Thường trực HĐND cùng cấp, khi Chủ tịch HĐND vắng mặt thì Ủy viên Thường trực HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND. Như vậy, Chủ tọa phiên họp (kỳ họp) HĐND có trách nhiệm ký chứng thực nghị quyết HĐND là: Phó chủ tịch HĐND, nếu Chủ tịch HĐND vắng mặt; Là Ủy viên Thường trực HĐND, nếu Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND vắng mặt.
      Theo quy định, việc chấp nhận đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu do HĐND cùng cấp xét và quyết định theo trình tự: Đại biểu gửi đơn đến Thường trực HĐND cùng cấp; Thường trực trình HĐND thảo luận và biểu quyết. Trước khi biểu quyết, đại biểu HĐND xin thôi làm nhiệm vụ có thể phát biểu ý kiến. Như vậy, đại biểu HĐND là thành viên Thường trực HĐND chủ tọa phiên họp (hoặc kỳ họp) phải ký chứng thực nghị quyết HĐND cho thành viên Thường trực HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Nhưng ai ký chứng thực nghị quyết cho thành viên còn lại của Thường trực HĐND được HĐND cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu?
      Luật Tổ chức HĐND và UBND quy định: “Nếu khuyết cả Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐND thì Thường trực HĐND cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên để triệu tập và Chủ tọa kỳ họp cho đến khi HĐND bầu được Chủ tịch HĐND”. Như vậy, sau khi HĐND biểu quyết cho thành viên còn lại của Thường trực HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu thì Thường trực HĐND cấp trên trực tiếp phải chỉ định triệu tập viên để tiếp tục điều hành kỳ họp cho đến khi bầu được Chủ tịch HĐND. Có quan điểm cho rằng, nghị quyết cho thành viên Thường trực HĐND còn lại thôi làm nhiệm vụ đại biểu phải do Chủ tịch HĐND được HĐND bầu ký chứng thực.
      Vậy, trường hợp triệu tập viên điều hành kỳ họp không bầu được Chủ tịch HĐND, phải để lại kỳ họp sau thì nghị quyết HĐND phải chờ kỳ họp sau của HĐND mới được ký chứng thực? Như vậy là chưa hợp lý, bởi vì chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, nghị quyết và biên bản kỳ họp phải gửi lên Thường trực HĐND, UBND cấp trên trực tiếp; Mặt khác, Thường trực HĐND cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên để triệu tập, Chủ tọa kỳ họp hoặc Chủ tọa phiên họp HĐND mà luật cho phép Chủ tọa phiên họp HĐND ký chứng thực nghị quyết khi vắng Chủ tịch HĐND... Do vậy, triệu tập viên ký chứng thực nghị quyết của HĐND cho thành viên còn lại của Thường trực HĐND thôi làm nhiệm vụ đại biểu là phù hợp.

Văn Đức Sơn

Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
17:59 22/01/2017
Khẳng định quyền lực phải được kiểm soát bằng quyền lực; cái gốc để chấn chỉnh kỷ cương bộ máy vẫn là đạo đức cách mạng của người lãnh đạo, các khách mời tham gia trao đổi về chủ đề “Chấn chỉnh kỷ cương bộ máy nhà nước - Vai trò của cơ quan dân cử” cho rằng: Một hệ thống dân cử mạnh sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy hệ thống chính quyền các cấp kỷ cương, hành động. Muốn vậy, mỗi đại biểu phải trở thành một “ngọn đuốc” rọi sáng mọi ngóc ngách của cuộc sống.
Quay trở lại đầu trang