KINH TẾ
Cập nhật 12:09 | 16/12/2019 (GMT+7)
.

Phấn đấu khởi công Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành trong quý IV.2020

23:32 | 19/07/2019
Đây là một trong những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Chỉ thị số 19/CT-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Chị thị nêu rõ, mục tiêu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo đảm công bằng, ổn định chính trị xã hội, hài hòa giữa các mục tiêu về phát triển kinh tế, phát triển xã hội và cải thiện môi trường sinh thái với việc bảo vệ và phát triển rừng; phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đô thị, nguồn nước và không khí; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13.2.2014 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Để đạt được những mục tiêu trên, Chỉ thị chỉ rõ 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất, về cơ chế, chính sách, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư công; đề xuất phương án hoàn thiện cơ chế điều phối hoạt động Vùng kinh tế trọng điểm để phát huy tính chủ động, sáng tạo của các thành viên Hội đồng vùng; báo cáo Thủ tướng trong quý IV tới. Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn chỉnh quy định về phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; cho thuê quyền khai thác tài sản, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản… báo cáo Thủ tướng trong năm 2020. UBND các tỉnh trong vùng khẩn trương đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo; triển khai đồng bộ, toàn diện và hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo…

Thứ hai, về liên kết các ngành, lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông - Vận tải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, các dự án kết nối trong khu vực, đặc biệt là cao tốc Bến Lức - Long Thành, phấn đấu khởi công Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành trong quý IV.2020… Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải ưu tiên phát triển mạng lưới trung tâm logistics của Vùng, tập trung ở nơi có lợi thế về vị trí địa lý, gần nguồn cung cấp hàng hóa như các khu công nghiệp, hệ thống cảng…

Thứ ba, về nguồn lực, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên nguồn lực của Nhà nước để đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn, úng ngập tại TP Hồ Chí Minh và một số đô thị lớn trong Vùng… Bộ Giao thông - Vận tải tập trung nguồn lực Nhà nước để đầu tư, đồng bộ hóa hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, tạo ra liên kết vùng như: các công trình trên trục hướng tâm, các vành đai, các đường kết nối các cảng biển và hành lang vận tải quốc tế...

Vũ Thủy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang