KINH TẾ
Cập nhật 00:23 | 19/11/2019 (GMT+7)
.

Đại hội Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam lần thứ VI

22:00 | 26/05/2019
Ngày 26.5, tại Hà Nội, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những thành tích Hội Kế toán và Kiểm toán đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm kế toán và kiểm toán Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, phát triển cả về tổ chức, nội dung và hình thức hoạt động. Thông qua các hoạt động nghề nghiệp, hoạt động tư vấn khoa học và phản biện xã hội, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên… Hội đã tập hợp đông đảo đội ngũ những người làm kế toán và kiểm toán Việt Nam, đoàn kết, trí tuệ, phát triển mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và từng bước hội nhập sâu rộng hơn; đóng góp có hiệu quả vào quá trình đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Hội cũng tích cực tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp quốc tế như Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC), Hiệp hội kế toán các nước ASEAN (AFA), qua đó tranh thủ sự giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh, tình hình mới, với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Phó Thủ tướng yêu cầu Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cần tiếp tục tập hợp, động viên đông đảo hơn nữa những người làm kế toán, kiểm toán trên khắp cả nước, từ mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế trở thành hội viên; tích cực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế và khu vực để xây dựng Hội thành một tổ chức nghề nghiệp mạnh của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tham gia tích cực với Bộ Tài chính, ngành tài chính trong việc triển khai chiến lược kế toán và kiểm toán Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; tăng cường hơn nữa vai trò và nhiệm vụ tư vấn khoa học, phản biện xã hội về các dự án luật; tiếp tục phát triển năng lực hoạt động của Hội, nâng cao năng lực hội viên thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới...

Với hơn 11.000 hội viên trong cả nước, sinh hoạt trong 30 tổ chức thành viên, thời gian qua, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động phát triển, nâng cao năng lực hội viên, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi mới của nghề kế toán, kiểm toán với nhiều hình thức... Trong nhiệm kỳ VI (2019 - 2024), Hội sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động trên tất các các mặt công tác, tổ chức và động viên hội viên tham gia xây dựng, phổ biến, thực hiện luật pháp, chính sách kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán; tổ chức thực hiện công tác tư vấn khoa học, phản biện các dự án luật, dự thảo chính sách, chế độ bằng nhiều hình thức…

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhằm ghi nhận đóng góp của Hội đối với sự nghiệp kế toán và kiểm toán nước nhà trong 25 năm qua. 

N. Chung
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang