KINH TẾ
Cập nhật 18:32 | 11/12/2019 (GMT+7)
.

Ai có quyền khiếu nại kết quả kiểm toán?

08:16 | 10/03/2019
Tại phiên họp vào tuần tới, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 (dự thảo Luật). Không chỉ bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, dự thảo Luật còn bổ sung nhiều nội dung nhằm bảo đảm sự thống nhất và tương thích với các luật liên quan; trong đó, đáng chú ý là mở rộng đối tượng được quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán và bổ sung nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng cho Kiểm toán Nhà nước.

Bên thứ 3 cũng được khiếu nại

Theo Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015, báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Báo cáo này cũng là căn cứ để đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại.

Kiểm toán Nhà nước cho biết, hàng năm vẫn nhận được nhiều kiến nghị về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán. Cụ thể, năm 2015 Kiểm toán Nhà nước trả lời 112 văn bản, năm 2016 trả lời 100 văn bản, năm 2017 trả lời 132 văn bản; năm 2018 trả lời 152 văn bản.

Tuy nhiên, trên thực tế các đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị kiểm toán không chỉ tác động đến đơn vị được kiểm toán mà cả đơn vị, tổ chức có liên quan đến hoạt động quản lý tài chính, tài sản công (bên thứ 3). Bên cạnh đó, theo pháp luật về khiếu nại, nếu các kết luận, kiến nghị kiểm toán mà trái pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức thì tổ chức đó có quyền được khiếu nại với Kiểm toán Nhà nước. Vậy nhưng Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 lại chưa trao cho bên thứ 3 quyền được kiến nghị, khiếu nại kết quả kiểm toán, mà chỉ đơn vị được kiểm toán mới có quyền này. 

Vì vậy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cho rằng, cần bổ sung quyền kiến nghị, khiếu nại đối với báo cáo kiểm toán cho bên thứ 3. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý cho tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân - là đơn vị được kiểm toán hoặc tổ chức có liên quan - có quyền khiếu nại, kiến nghị về kết quả kiểm toán. 

Theo đánh giá của PGS.TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, việc mở rộng đối tượng được quyền khiếu nại báo cáo kiểm toán là cần thiết. Ông cũng cho rằng, nên làm rõ quy trình khiếu nại báo cáo kiểm toán để các đơn vị, tổ chức dễ dàng thực hiện quyền của mình.

Thêm nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng

Với vị trí là cơ quan thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, Kiểm toán Nhà nước đã và đang là công cụ quan trọng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ riêng năm 2018, 33 báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã có kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân. Năm 2017, Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho biết, xác định rõ vai trò, vị trí của Kiểm toán Nhà nước, Luật Phòng, chống tham nhũng được QH thông qua tháng 11.2018 đã giao nhiều nhiệm vụ quan trọng cho cơ quan này trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, những nhiệm vụ đó lại chưa được quy định trong Luật Kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp phân tích một ví dụ cụ thể: Điều 61 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước trong việc kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; trình tự, thủ tục kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được thực hiện theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước; quy định trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Tổng Thanh tra Chính phủ trong việc xử lý trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Điều 62 và Điều 64 quy định trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động kiểm toán và xử lý vi phạm trong hoạt động kiểm toán.

Liên quan tới nội dung này, Luật Kiểm toán Nhà nước hiện hành có 2 quy định. Một là, Khoản 12, Điều 10 quy định Kiểm toán Nhà nước phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân và cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán. Hai là,  Điều 65 quy định nhiệm vụ của cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân phải tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền các vụ việc có dấu hiệu của tội phạm do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, cả hai quy định này đều chưa thể hiện rõ về quy trình, thủ tục xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong quá trình kiểm toán; quy trình báo cáo xử lý vụ việc tham nhũng liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi Đoàn kiểm toán không phát hiện ra sai phạm nhưng cơ quan khác có thẩm quyền lại phát hiện ra; việc phối hợp trong việc xử lý trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Vì vậy, cần bổ sung nội dung quy định về nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm về phòng chống tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

Hiện, dự thảo Luật đã bổ sung cho Kiểm toán Nhà nước nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng thời, bổ sung nhiệm vụ thực hiện giám định tư pháp về tài chính công, tài sản công theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo pháp luật về giám định tư pháp.

Tiểu Phong
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang