KINH TẾ
Cập nhật 12:13 | 24/05/2019 (GMT+7)
.

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường

10:49 | 06/12/2018
Ngày 6.12, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Hội thảo “Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc dự và phát biểu.

Cùng dự có đại diện cho các cơ quan của QH, Chính phủ, các Bộ, Ngành, các cơ quan Trung ương và địa phương, các Trường Đại học, Học viện, các Tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp Nhà nước, các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp…


Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nêu rõ, đất đai, tài nguyên khoáng sản là những nguồn lực vô cùng quý giá của quốc gia, nếu khai thác, quản lý và sử dụng nguồn lực này hiệu quả sẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của đất nước. Thời gian qua, việc phát huy sử dụng nguồn lực đất đai, tài nguyên khoáng sản và việc bảo vệ môi trường đã góp phần quan trọng làm tăng trưởng nhanh về kinh tế, góp phần tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách nhà nước, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Tuy nhiên,  thực trạng hoạt động quản lý, khai thác đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường đã có một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, lãng phí, thất thoát nguồn lực đất nước, gây bức xúc xã hội.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán “việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công” và Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 quy định: “Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công”. Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã và đang triển khai thực hiện một số cuộc kiểm toán chuyên đề về đất đai, tài nguyên khoáng sản và kiểm toán môi trường. Trên cơ sở những phát hiện kiểm toán, ngoài kiến nghị xử lý tài chính, truy nộp ngân sách nhiều ngàn tỷ đồng, kiến nghị về quản lý, tuân thủ quy định pháp luật, KTNN đã có kiến nghị thay đổi, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trong phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản chưa được thường xuyên, số lượng ít, việc kiểm toán mới dừng lại ở việc chú trọng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với NSNN mà chưa đánh giá toàn diện, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường, đánh giá kiến nghị sâu về thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Do đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị, tại hội thảo, các đại biểu  cần làm rõ một số vấn đề trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Trong đó, xác định rõ vai trò của KTNN đối với việc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường;  đánh giá công tác kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản và môi trường của Kiểm toán nhà nước thời gian qua, nhận diện được những mặt đã làm được, những hạn chế cần khắc phục, và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế và tồn tại; đề xuất các giải pháp đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp kiểm toán đất đai, tài nguyên và môi trường đảm bảo hoạt động kiểm toán đạt hiệu quả tốt nhất, tránh thất thoát tiền và tài sản nhà nước…

Tại hội thảo, các đại biểu nhấn mạnh, thực tế quản lý và sử dụng đất đai vẫn còn tồn tại nhiều sai phạm, thậm trí sai phạm nghiêm trọng ở các địa phương, các ngành, các cấp gây thiệt hại cho nền kinh tế và bức xúc cho xã hội. Việc nhận diện rõ ràng, đầy đủ và chính xác trong các sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai là rất cấp thiết và quan trọng để kịp thời ngăn chặn các sai phạm. Việc ngăn chặn thất thoát tài sản đất đai cần gắn với tăng cường quy hoạch và công khai quy hoạch sử dụng đất đai trên toàn quốc, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tránh thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa DNNN…

Tin và ảnh: Minh Hương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang